Νὰ ὁδηγηθῶμεν εἰς Πανορθόδοξον

Share:

Εἰς συνέντευξιν ποὺ παρεχώρησεν ὁ Σεβ. Λαρίσης ὄχι μόνον ἐδήλωσε τὴν ἐπιφυλακτικότητά του, ἀλλὰ σαφῶς προέταξε τὴν ἀνάγκην διὰ σύγκλησιν Πανορθοδόξου, προκειμένου νὰ ἐπιλυθῆ τὸ «Οὐκρανικόν». Παραθέτομεν ἐλάχιστα ἀποσπάσματα ἀπὸ ὅσα ἀνέφερε καὶ ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὴν ἱστοσελίδα orthodoxia.info τῆς 31ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Ἀπὸ ὁρισμένους Ἁγίους Ἀδελφοὺς καὶ σεβαστοὺς ἀρχαιότερους ἐμοῦ στὴν Ἀρχιερωσύνη, ἀναπτύχθηκαν διάφορα ἐπιχειρήματα κατὰ τοῦ Οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου καὶ ἀποδόθηκαν χαρακτηρισμοὶ ὅπως «ἀνυπόστατο», «ἄκυρο», «ἀκυρώσιμο» κλπ. Δὲν διστάζω νὰ δεχθῶ τὸ βάσιμο κάποιων ἐπιχειρημάτων τους. Γιὰ παράδειγμα κι ἐμένα ὁρισμένες διατυπώσεις τοῦ Τόμου τῆς Αὐτοκεφαλίας πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας μὲ ξενίζουν, καθὼς τὶς θεωρῶ πρωτόγνωρες καὶ διαφοροποιούμενες ἀπὸ τὴ συνήθη διατύπωση… ἡ λύση ὅμως (τοῦ μοντέλου τῆς Διασπορᾶς), φαίνεται… ἡ πλέον ἱκανὴ νὰ διευκολύνει τὴ συνύπαρξη τῶν Ἐκκλησιῶν στὴν Οὐκρανία, μιᾶς ποὺ ἡ ἐξαρτώμενη ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο, ἕνα πνευματικὸ καὶ ὑπεύθυνο Ἐπίσκοπο, δὲν ἔχει χάσει τὴν κανονικότητά της ἐξαιτίας τοῦ Αὐτοκεφάλου. Εἶναι ἀπὸ τὰ σημεῖα ποὺ κατὰ τὴ γνώμη μου πρέπει νὰ ὁδηγήσουν σὲ Πανορθόδοξη Σύνοδο ἢ Σύνοδο τῶν Προκαθημένων, γιὰ νὰ διευθετηθεῖ ἡ ρύθμισή τους… Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει πεῖ πολλὲς φορὲς «ὄχι» στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ διάφορα θέματα, μὲ κυρίαρχα αὐτὰ τῶν διαχριστιανικῶν καὶ διαθρησκειακῶν διαλόγων, ὅπου ἡ συν­ετὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει ὁδηγήσει στὴν ἀνάδειξη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιολογίας καὶ τὴν ἀποτροπὴ διπλωματικοῦ χαρακτήρα συμβιβασμῶν… Σὲ αὐτὴ τὴ Μείζονα ἢ Πανορθόδοξη Σύνοδο, ἢ Σύναξη τῶν Προκαθημένων, πρέπει νὰ ἀναφερθοῦν καὶ νὰ ἐκτιμηθοῦν τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ ἀκούγονται στὶς ἡμέρες μας γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο κι ὄχι στὶς Ἱεραρχίες τῶν κατὰ τόπους Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν».

Previous Article

Πουλήθηκε τελικά η Αγία Τριάδα Σικάγου

Next Article

Η Ελλάδα δεν είναι ισλαμικό κράτος!

Διαβάστε ακόμα