«Ξεπεσμός»: Παρέλαβον «Ἅγιον Φῶς» ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς παπικούς!

Share:

Τὸ ἔχουμε ἀποδείξει πάμπολλες φορὲς ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο οἰκουμενιστικῶν «ἀνοιγμάτων», συμπεριφερόμενη πρὸς τοὺς ἀμετανόητους αἱρετικούς, σὰν νὰ εἶναι ὀρθόδοξοι! Τὰ περασμένα Χριστούγεννα παρέλαβε τὸ «ἅγιο φῶς τῶν Χριστουγέννων» ἀπὸ τοὺς παπικούς, οἱ ὁποῖοι τὸ ἔφεραν στὴ Γερμανία ἀπὸ τὸ Ναὸ τῆς Γεννήσεως στὴ Βηθλεέμ, ὁ ὁποῖος κατακρατεῖται ἀπὸ αὐτούς! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καὶ ἐφέτος οἱ ἐκκλησίες τοῦ Μονάχου παρέλαβαν στὶς 15 Δεκεμβρίου 2019 ἕνα μεγάλο κερὶ ἀναμμένο ἀπὸ τὴν ἱερὴ κανδήλα, ποὺ εὑρίσκεται στὸ μέρος ὅπου ἔκειτο ἡ Φάτνη τοῦ Χριστοῦ, στὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Τὸ Ἅγιο Φῶς μεταφέρθηκε ἀεροπορικῶς ἀπὸ τὸ Τὲλ Ἀβὶβ στὴ Βιέννη καὶ ἀκολούθως μὲ τὸ σιδηρόδρομο στὸ Μόναχο, ὅπου καὶ μοιράστηκε καὶ ἄλλες γερμανικὲς πόλεις. […] Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχὴ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς στὸ Μόναχο ἔλαβε χώρα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ (DOM) τοῦ Μονάχου στὰ πλαίσια εἰδικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκδήλωσης, μὲ συμμετοχὴ τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ βοηθοῦ Ἐπισκόπου Μονάχου Wolfgang Bischof, ὡς ἐκπροσώπου τοῦ Καρδιναλίου Μονάχου καὶ προέδρου τῆς Συν­όδου τῶν Καθολικῶν Ἐπισκόπων τῆς Γερμανίας, τοῦ Εὐαγγελικοῦ Ἐπισκόπου Βαυαρίας καὶ προέδρου τῆς Εὐαγγελικῆς Συν­όδου τῆς Γερμανίας Heinrich Bedford-Strohm καὶ τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀποστόλου Μαλαμούση, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτετραμμένου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας γιὰ τὶς δημόσιες σχέσεις μὲ τὴ Βαυαρικὴ Πολιτεία» (Ἱστ. Ρομφαία)! Στὸν ἀχταρμὰ τῶν σκοτεινῶν αἱρετικῶν «ἐκκλησιῶν» συμμετεῖχε καὶ ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία, γιὰ νὰ πάρει «φῶς» ἀπὸ αὐτές! Δυσ­τυχῶς ἐκεῖ φτάσαμε!

Previous Article

Ἡ Οὐνία εἰς τὴν Οὐκρανίαν δὲν ἦτο ἀποτέλεσμα ἀντιδράσεως διὰ τὴν στάσιν τῶν «Ρώσων»

Next Article

«Σχισματικὸς» ὁ Κιέβου Ὀνούφριος καὶ κανονικὸς ὁ «Πατριάρχης» Φιλάρετος!