Οι «Ορθοδοξοτυπίτες» και οι «Πατριαρχειολάτρες»

Share:

Το ιστολόγιον «Φως Φαναρίου» ανήρτησε την ανταπάντησιν, της οποίας δημοσιεύομεν το τμήμα που αφορά τον «Ο.Τ.» της 13ης Μαρτίου 2019:

«Φυσικά είναι αληθέστατο ότι τόσο ο «Ο.Τ.» όσο και ο κληρικός Αναστάσιος Γκοτσόπουλος στρέφονται με τα κείμενά τους εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι αστείο να ισχυριστεί κάποιος το αντίθετο. Και είναι και εντελώς γελοία η λογική τους ότι δεν επιτίθενται στον «θεσμό» του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά ασκούν κριτική στα πρόσωπα. Ας τους υπενθυμίσουμε, μόνο, ότι ασκούν κριτική – και μάλιστα αήθη – κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 20ου αιώνα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στους προκαθημένους του.

Επειδή όμως οι υπεύθυνοι του «Ο.Τ.» μας καλούν – «αν δυνάμεθα» (sic) – να αναιρέσουμε τα όσα γράφονται «με αποδείξεις», επειδή αυτοί απλώς «υπενθυμίζουν τι αναγράφεται εις τους Ι. Κανόνας με τεκμήρια», τους παραπέμπουμε στα πολλά και άκρως τεκμηριωμένα κείμενα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το ζήτημα της Αυτοκεφαλίας της Ουκρανίας, για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο κ.ο.κ. Εκτός και αν νομίζουν ότι μόνον αυτοί ερμηνεύουν «θεόπνευστα» τους ιερούς Κανόνες.

Τον διχασμό δεν τον ενσπείρουμε εμείς, οι «Πατριαρχικοί», αλλά οι «Ορθοδοξοτυπίτες» και οι όμοιοί τους, για τους οποίους ισχύει το Κυριακόν: «περιάγετε την θάλασσαν και την ξηράν ποιήσαι ένα προσήλυτον, και όταν γένηται, ποιείτε αυτόν υιόν γεέννης διπλότερον υμών» (Ματθ. 23,15)».

Δεν θα απαντούσαμε, αν δεν μας προέτρεπε ο σοφός Σολομών: «μη αποκρίνου άφρονι προς την εκείνου αφροσύνην, ίνα μη όμοιος γένη αυτώ· 5 αλλά αποκρίνου άφρονι κατά την αφροσύνην αυτού, ίνα μη φαίνηται σοφός παρ’ εαυτώ» (Παρ. 26,4-5).

Τα κείμενα του «Ο.Τ.» υπερασπίζονται το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως από εκείνους που το εκτρέπουν από την κανονικότητα και αμαυρώνουν την πορείαν του, όπως επίσης και απ’ όσους με τας ακρίτους κολακείας των δεν το προειδοποιούν δια την αυτοκαταστροφικήν του πορείαν. Απόδειξις το πρωτοσέλιδον άρθρον «Κίνδυνος εγκαταστάσεως Ρώσου Πατριάρχου εις το Φανάρι». Αυτά όσον αφορά την κατασυκοφάντησίν μας ότι επιτιθέμεθα εις το Πατριαρχείον. Άηθες όμως πραγματικά είναι να υποβάλη κανείς τον αναγνώστην εις ιδέας περί «θεοπνευστίας», τας οποίας ουδέποτε ο «Ο.Τ.» ισχυρίσθη. Οι Ι. Κανόνες είναι σαφείς, ενώ εις ερμηνείας καταφεύγουν οι κάθε λογής «Πατριαρχειολάτρες» και «Κανονοκλάστες», διότι άνευ διαστροφής αυτών δεν δύνανται να στηρίξουν τας αυθαιρεσίας των. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα η επιστολή του Πατριάρχου Βαρθολομαίου προς τον Αλβανίας, όπου ούτε ένας Ι. Κανών της Εκκλησίας δεν μνημονεύεται. Το Κυριακόν λόγιον αρμόζει καλύτερα δια την περίπτωσιν του νέου Αρχειοφύλακος.

Previous Article

Tο Φανάρι «σπάει» σε επαρχίες την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Next Article

H εκκωφαντική «σιωπή» του Φαναρίου για τα περί μετατροπής της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί