Οι σαθροί καρποί της Συνόδου της Κρήτης

Share:

Αποκαλύψεις δια την Εκκλησίαν της Ρουμανίας

Αφήνω την αναγνώρισιν εκκλησιαστικότητος των διαφόρων Χριστιανικών Παραφυάδων – Αιρέσεων και άλλων πολλών παραβάσεων των Ιερών Κανόνων και Πατερικών Διατάξεων της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που συνεζητήθησαν και αποφασίσθηκαν στην λεγομένην «Μεγάλην και Αγίαν Σύνοδον της Κρήτης», τα οποία επεκρίθησαν και καυστηριάσθησαν από πολλούς αληθινά Ορθοδόξους Προμάχους Κληρικούς, Μοναχούς, Θεολόγους, ακόμη και ευσεβείς Λαϊκούς, και έρχομαι να εκθέσω μόνον τους 3 σαθρούς καρπούς της Συνόδου, που ανεφάνησαν από την σύγκλησιν της Συνόδου μέχρι της σήμερον.
α) Ο πρώτος σαθρός καρπός της Συνόδου (δηλαδή της Φαναριώτικης συντάξεως των άρθρων της θεματολογίας) ήταν «η δίωξις όσων δεν εδέχοντο τις αποφάσεις της Συνόδου». Δηλαδή να υποστούν τις ποινές όσοι ομαδικά η ατομικά, απέρριπταν τις αποφάσεις της Συνόδου. Πράγμα που έγινε από Μητροπολίτες και Αγιορείτες φιλοπατριαρχικούς Ηγουμένους. Έτσι εδιώχθησαν Μοναχοί Αγιορείτες ημεδαποί και αλλοδαποί, Μοναχοί και Μοναχές από Μοναστήρια της Ρουμανίας, Κληρικοί, τόσον, εν Ελλάδι όσον και εν Ρουμανία, και κακοφημίσθησαν κυρίως από ανωτέρους Κληρικούς Ορθοδόξων Εκκλησιών.
β) Ορθόδοξοι Μητροπολίτες, μετά την Σύνοδον της Κρήτης, απέστειλαν εγκυκλίους με τις οποίες ενημέρωναν τους υπ’ αυτών κατωτέρους κληρικούς, να τελούν κατ’ οικονομίαν γάμους μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών (Αντιχαλκηδονίων). Δηλαδή να επιτρέπονται οι μικτοί γάμοι…
γ) Ο τρίτος σαθρός καρπός της Συνόδου ήταν «η μείωσις των Νηστειών».
Ήδη το Ορθόδοξον Πατριαρχείον της Ρουμανίας με απόφασιν των ανωτάτων Κληρικών του, εκυκλοφόρησεν ημερολόγιον του έτους 2018, στο οποίον ενημερώνει κληρικούς και λαϊκούς, ότι όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές από την Κυριακήν του Πάσχα μέχρι και την Πέμπτη της Αναλήψεως, επιτρέπεται η κατάλυσις ιχθύος!!! Δεν υπάρχει ούτε μία ημέρα των 40 αυτών ημερών που να είναι νηστήσιμη! Πράγμα που πολλοί Ρουμάνοι Αγιορείτες Πατέρες και Ιερομόναχοι και Μοναχοί, μόλις τ’ άκουσαν έκαναν τον σταυρόν τους, λέγοντας «Κύριε ελέησον»!
Δηλαδή ο,τι συνεζητήθησαν στην Σύνοδο της Κρήτης, έλαβαν «σάρκα και οστά».
Και εν κατακλείδι, αναφέρω και τούτο. Ότι, βιάσθηκαν οι Φαναριώ­τες Επίσκοποι και ο Οικουμενικός Πατριάρχης να συγκροτήσουν την «Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον» πριν το 2020, για να είναι κατοχυρωμένοι πανορθοδόξως και παγκοσμίως, ούτως ώστε να επιτελέσουν άνετα τους εορτασμούς των 100 χρόνων, από την εισχώρησιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Οικουμενικήν Κίνησιν.

Με αγάπη Χριστού
Βλάσιος Μοναχός Αγιορείτης

Previous Article

Πολιτικός θάνατος δια τους αντιχριστιανούς βουλευτάς

Next Article

ΠΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΙΛΟΙ, ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΟΔΟΤΑΙ