Ομιλίαι εις την αίθουσαν της Π.Ο.Ε.: κ. Παύλος Παλούκας: «Ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ…» (Λουκ. 2, 11)

Share:
Εφημερίς Ορθόδοξος Τύπος

Previous Article

Τ. Σταυρός εις το σημείον μηδέν!

Next Article

Επιστολή του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως απάδουσα προς την παράδοσιν του Πατριαρχείου