Ομιλία εις την αίθουσαν της Π.Ο.Ε.: π. Γεώργιος Χάας: «Υπέρ ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών του Κυρίου δεηθώμεν»

Share:

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Next Article

Φύλαξε την Κυριακήν