Οἰκονομικὴ ἢ πνευματικὴ στήριξις;

Share:

  «Στηρίζω» ἕνα Πατριαρχεῖ­ον, ὅταν προπαγανδίζω τὴν κατάργησιν τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ; Ὁ Ἱεροσολύμων, ἀντὶ νὰ ὁμιλῆ διὰ θρησκευτικὴν συνύπαρξιν καὶ προνόμια τοῦ Πατριαρχείου, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναλύση εἰς τὸν κ. Κασσελάκην τὰς Δέκα Ἐντολὰς καὶ τὴν κατὰ Θεὸν συμβίωσιν. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «Βῆμα Ὀρθοδοξίας» τῆς 27ης Μαΐου 2025:

  «Ὑποδεχόμενος τὸν κ. Κασσελάκη ὁ Πατριάρχης δήλωσε ὅτι ἡ Ἱερουσαλὴμ εἶναι σημεῖο συνάντησης τῶν τριῶν μεγάλων θρησκειῶν καὶ ὅτι ὑπάρχει χῶρος γιὰ Χριστιανούς, Μουσουλμάνους καὶ Ἑβραίους. Ἀπὸ πλευρᾶς του ὁ κ. Κασσελάκης δήλωσε πὼς ἡ παροῦσα κατάσταση μὲ τὸν πόλεμο στὴ Γάζα δὲν ἁρμόζει στὴν ἀνθρωπότητα καὶ ὁ Δυτικὸς Κόσμος καὶ ἡ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ παραμένουν ἀπαθεῖς. Εἶναι μεγάλη τιμή, ἀνέφερε, νὰ βρισκόμαστε μαζί σας καὶ νὰ στηρίζουμε τὸ Πατριαρχεῖο ὡς ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση».

Previous Article

Ὁ Κων/λεως τιμᾶ τὸν Καζαντζάκην!

Next Article

ΤΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΧΙΣΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗ, ΕΑΝ Ο ΠΑΠΑΣ ΝΑΤΟ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗ