Οἰκουμενιστικὴ διακήρυξις διὰ τὴν «σωτηρίαν τοῦ περιβάλλοντος»!

Share:

ΜΕΤΑ τὸν «πράσινο Πατριάρχη» ἀκολουθοῦν καὶ οἱ «πράσινοι Μητροπολίτες» τοῦ «κλίματος» τοῦ «σβησμένου» Φαναρίου. Ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, «ὡς τὸ κόκκαλο» πατριαρχικός, συμμετεῖχε σὲ οἰκουμενιστικὴ τελετὴ γιὰ «τὴν προστασία τῆς φύσεως». Δεῖτε τὴν εἴδηση:  «Στὰ πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν προστασία τῆς φύσεως, τὸ Συμβούλιο τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Γαλλίας διοργάνωσε μία τελετὴ τὴν 29η Σεπτεμβρίου. Οἱ τρεῖς συμπρόεδροι τοῦ Συμβουλίου, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουὴλ ὡς Πρόεδρος τῆς ἐν Γαλλίᾳ Συνελεύσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων, ἀπηύθυναν ἕνα μήνυμα γιὰ τὴν ἀνάγκη εὐαισθητοποιήσεως τῶν πιστῶν γιὰ τὴν προστασία τοῦ πλανήτη καὶ τοῦ σεβασμοῦ τῆς Δημιουργίας τοῦ Θεοῦ» (Ἱστ. ΡΟΜΦΑΙΑ)!  Τώρα ἡσυχάσαμε, μὲ τὴν «τουρλοὺ» τελετὴ ὁ Θεὸς θὰ σώσει τὸ περιβάλλον! Ὅμως ἄλλος ἦταν ὁ σκοπός τους, νὰ δείξουν τὴν «ἑνότητα» τῶν «Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Γαλλίας», τὸ συρφετὸ τῶν αἱρετικῶν, δηλαδὴ τῶν αἱρετικῶν μὲ τὴν Ὀρθοδοξία! Ἀηδία καὶ ἀποστροφή!

Previous Article

Μητροπολ. Ἀσκάλωνος: “Ὑπόδικος” ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος γιά “κακοδοξίες καί παρανομίες”

Next Article

Ὁ Κων/λεως συνεχάρη σιωνιστήν!