Οἱ διωγμοὶ τῶν χριστιανῶν εἰς   τὴν Κίναν συνεχίζονται!

Share:

ΜΠΟΡΕΙ νὰ εἶναι θλιβερὸ παρελθὸν ὁ ἐγκληματικὸς 20ος αἰώνας, ὁ ὁποῖος ἐπισφραγίστηκε μὲ τοὺς ἀνείπωτους διωγμοὺς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὰ ἑκατομμύρια νεκρούς, ἀπὸ τοὺς θεομάχους μαρξιστές, ἀλλά, δυσ­τυχῶς, γιὰ τὸν ἐκφυλισμένο πλέον μαρξισμὸ ἡ δαιμονικὴ «παράδοση» συνεχίζεται. Στὴν καπιταλιστικὴ (ὅσον ἀφορᾶ τὴν οἰκονομία) καὶ μαρξιστικὴ (ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα) Κίνα, συνεχίζονται μὲ ἀμείωτο ρυθμὸ οἱ διώξεις κατὰ τῶν χριστιανῶν. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «“Ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ἔχει δημιουργήσει ἕνα κράτος παρακολούθησης ὑψη­λῆς τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας τὴν ἀναγνώριση προσώπου καὶ τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων”, σημειώνει σὲ ἔκθεσή της ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν ΗΠΑ γιὰ τὴ Διεθνῆ Θρησκευτικὴ Ἐλευθερία (USCIRF). “Δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη χώρα στὸν κόσμο, ὄχι μόνο λόγῳ τῶν ἀδικαιολόγητων ἐνεργειῶν της, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο βοηθᾶ νὰ γίνονται παρόμοιες ἐνέργειες ἀπὸ ἄλλες χῶρες σὲ ὅλο τὸν κόσμο”, λέει ἡ ἔκθεση! Ἔγινε γνωστὸ πὼς “οἱ κινεζικὲς ἀρχὲς πραγματοποίησαν μία σειρὰ ἀπὸ στενὰ συντονισμένες ἐπιδρομὲς στὴν ἐκκλησία (σ.σ. μία προτεσταντικὴ ὁμολογία) ποὺ ἔχει 5.000 μέλη στὴν πόλη Τσενκντού, συλλαμβάνοντας περισσότερα ἀπὸ 100 μέλη, συμπεριλαμβανομένου τοῦ πάστορα Wang Yi καὶ τῆς συζύγου του. Ἡ κυβέρνηση ἔκοψε τὴν τηλεφωνικὴ γραμμὴ στὴν ἐκκλησία καὶ ἡ κινεζικὴ ἀστυνομία σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἐντοπίζει τὰ μέλη τῆς ἐκκλησίας χρησιμοποιώντας τὰ σήματα τοποθεσίας ἀπὸ τὰ κινητά τους τηλέφωνα. Ὁ πάστορας Γουὰνγκ ἀργότερα καταδικάστηκε σὲ ποινὴ φυλάκισης ἐννέα ἐτῶν γιὰ “ὑποκίνηση ἀνατροπῆς” καὶ γιὰ παράνομη “ἐπιχείρηση”» (Ἱστ. redskywarning.blog­spot.com)! Οἱ ἰδεολογίες παρέρχονται, ὁ ἀντιχριστιανισμὸς μένει!

Previous Article

Ἀνέλπιστοι δυναμικαὶ δηλώσεις διὰ τὴν Ἁγίαν Σοφίαν!

Next Article

Η παραδοχή, δεν σας απαλλάσσει των ευθυνών σας εξοχώτατε!

Διαβάστε ακόμα