«Οἱ ΗΠΑ «ψηφίζουν» Οἰκονόμου γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος»

Share:

  Πλέον οὔτε τὸ Ἅγιον Ὄρος δὲν θὰ διαφύγη ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴν ἐποπτείαν, καθὼς ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἀστυνομοκρατίαν δρομολογεῖται καὶ ἀρεστὸν εἰς τὴν ὑπερδύναμιν πρόσωπον. Ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἐφημερίδα «Παραπολιτικά» τῆς 2ας Ἰουνίου 2023:

  «…ἔχει φουντώσει ἐκ νέου καὶ ἡ συζήτηση γιὰ τὸ πρόσωπο ποὺ θὰ ἐπιλεγεῖ νὰ διαδε­χθεῖ τὸν ἐφοπλιστὴ Μαρτίνο στὴ θέση τοῦ πολιτικοῦ διοικητῆ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐπειδή, πλέον, μιλᾶμε γιὰ μία θέση ποὺ ξεπερνᾶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ πλαίσια, στὴν ὅλη διαδικασία, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Πατριάρχη καὶ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ὑπάρχει καὶ ἄμεσο ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὸν ἀμερικανικὸ παράγοντα. Συγκεκριμένα, ὁ πρέσβης Τσούνης φέρεται νὰ ἔχει ζητήσει μία ἐνημέρωση κυρίως γιὰ τὶς μονὲς ποὺ φέρονται νὰ διατηροῦν στενὲς σχέσεις μὲ τὸν ρωσικὸ παράγοντα. Ἐπειδή, λοιπόν, τὸ ὅλο θέμα ἀρχίζει νὰ λαμβάνει διαστάσεις γιγαντιαίου προβλήματος, κρίνεται καθοριστικῆς σημασίας καὶ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ προσώπου ποὺ θὰ κληθεῖ νὰ ἀναλάβει διοικητὴς στὸ Ὄρος. Μὲ βάση τὰ ὅσα φτάνουν στ’ αὐτιά μου, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πρόεδρο Μητσοτάκη, καὶ οἱ ΗΠΑ φαίνεται νὰ δίνουν ψῆφο ἐμπιστοσύνης στὸν τέως ὑφυπουργὸ Λευτέρη Οἰκονόμου. Πρόκειται γιὰ ἕναν ἄνθρωπο πού, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς διαχρονικὰ καλὲς σχέσεις ποὺ διατηρεῖ μὲ τὸν ἀμερικανικὸ παράγοντα, γνωρίζει ὅσο λίγοι τὰ ὅσα συμβαίνουν στὸ «περιβόλι τῆς Παναγίας». Ἐπειδή, λοιπόν, δὲν ὑπάρχει χρόνος γιὰ χάσιμο, ἡ ἐπιλογὴ ἑνὸς ἀνθρώπου μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ διαθέτει ὁ Οἰκονόμου κρίνεται κάτι περισσότερο ἀπὸ ἰδανική».

Previous Article

Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΣ Ἤ ΑΛΛΩΣ Η ΟΥΝΙΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ

Next Article

«Νά κάνουμε στόν κ. Μητσοτάκη ὑποδοχή… Ἀρχιεπισκόπου»!