Οἱ κληρικοὶ νὰ μὴ ἐπιτρέπουν εἴσοδον εἰς ἀστυνομικούς

Share:

Πάτερ Συμεών, ἐὰν γνωρίζατε καὶ νομικά, τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἀστυνόμος ἦρθε καὶ ἔβγαλε τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν ἐκκλησία θὰ μπορούσατε νὰ τὸν καταγγείλετε στὸν εἰσαγγελέα γιὰ παραβίαση τοῦ Συντάγματος καὶ τῶν νόμων.

Τὰ Ἄρθρα 1 1 καὶ 13 τοῦ Συντάγματος λένε ὅτι:

“Οἱ Ἕλληνες ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ συνέρχονται ἥσυχα καὶ χωρὶς ὅπλα”

“Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη”

“Κάθε, γνωστὴ θρησκεία εἶναι ἐλεύθερη καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν λατρεία της τελοῦνται ἀνεμπόδιστα, ὑπὸ τὴν προστασία τῶν νόμων”

Καὶ ὁ ποινικὸς κώδικας λέει ὅτι ὅποιος διακόπτει διὰ τῆς βίας τὴν τελετὴ λατρείας εἶναι ποινικὰ ὑπεύθυνος.

Μὴ ξεχνᾶτε ὁ κύριος ἀστυνόμος, ὅπως ἀναφέρεστε στὸ ἄρθρο σας, εἶναι ὄργανο. Τὸ κάθε ὄργανο, τὸ χειρίζεται κάποιος, ὁ ὁποῖος μπροστά του ἔχει μία παρτιτούρα καὶ δὲν χτυπάει μόνο τὸ “sol” ἢ τὸ “la”, δηλαδὴ “solla” καὶ ἐὰν μὲν ἡ “solla” εἶναι σὲ καινούργιο παπούτσι τότε ἐφαρμόζουμε αὐτὸ ποὺ λέει τὸ ὄργανο, “στά παλιά μας ὑποδήματα”.

Aὐτοὶ ποὺ ἔδωσαν διαταγὴ στὸ ὄργανο, δηλαδὴ οἱ ὑπουργοί, ποὺ ἐξέδωσαν τὴν ΚΥA, εἶναι ζήτημα στὶς ἐκλογές, ἐὰν θέλουν νὰ μείνουν ΚΥAμευτοί ἐκτός, νὰ ψάχνουν νὰ βροῦν τὰ κουκιά τους.

Πολὺ ὡραῖα τὰ εἴπατε στοὺς ἐναπομείναντες ἐνορίτες σας. Βέβαια τοὺς συγχωροῦμε, ἀλλὰ μὴ ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Κύριος γνώριζε καὶ τὸν Νόμο, τὸν ὁποῖο ὁ ἴδιος ἔδωσε στοὺς ἀνθρώπους καὶ τὸν ἐφάρμοσε.

Εὐχαριστῶ πολύ,

Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας

Βριλήσσια Ἀττικῆς

Previous Article

Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 20.4.2021

Next Article

Παρέμβαση της Πολιτείας σε θέματα αμιγώς εκκλησιαστικά

Διαβάστε ακόμα