Οἱ μουσουλμάνοι ἀποτελοῦν τὸ 20% τοῦ πληθυσμοῦ εἰς τὴν Χώραν μας!

Share:

Ο ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ τῆς Πατρίδας μας προχωρεῖ μὲ πολὺ πιὸ γρήγορους ρυθμοὺς ἀπ’ ὅ,τι φανταζόμαστε. Δεῖτε τὴν λίαν ἀνησυχητικὴ εἴδηση: «Οἱ Μουσουλμάνοι ποὺ κατοικοῦν μόνιμα στὴν Ἑλλάδα σήμερα, ξεπερνοῦν τὰ 2 ἑκ. σὲ σύνολο 11 ἑκ. κατοίκων, ὅπως προκύπτει ἀπὸ διάφορες πηγὲς καὶ εἰδικότερα ἀπὸ τὰ τελευταῖα στοιχεῖα τοῦ ΕΦΚΑ ποὺ δόθηκαν στὴ δημοσιότητα. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα αὐτά, στὸ σύνολο τῶν ἀσφαλισμένων στὴ χώρα μας, τὸ 90,32% ἔχουν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα, τὸ 1,48% ἄλλης χώρας τῆς ΕΕ καὶ τὸ 8,2% χώρας ἐκτὸς ΕΕ. Μὲ δεδομένο ὅτι, ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα ἔχουν οἱ μουσουλμάνοι τῆς Θρᾴκης, καθὼς καὶ πολλὲς δεκάδες χιλιάδες ποὺ τὴν ἀπέκτησαν τελευταῖα, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνα μεγάλο ἂν ὄχι τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἀλλοδαπῶν ἐργαζόμενων ἀπασχολεῖται μὲ μαύρη ἐργασία, δηλ. ἐκτὸς τοῦ συστήματος κοινωνικῆς ἀσφάλισης, τότε ἀβίαστα προκύπτει ὅτι πάνω ἀπὸ τὸ 20%, δηλ. τοῦ συνολικοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ εἶναι ἀλλοδαποὶ καὶ σχεδὸν ἀποκλειστικὰ μουσουλμάνοι» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Ὕστερα ἀπὸ διακόσια χρόνια ἐλεύθερου ἐθνικοῦ μας βίου, τὸ Ἰσλὰμ ἐπανέρχεται δυναμικά, νὰ μᾶς κατακτήσει, αὐτὴ τὴ φορά, χωρὶς ὅπλα, διὰ τῆς «πολυπολιτισμικότητας»! Φρίκη, ἀποτροπιασμὸς καὶ ἀνησυχία!

Previous Article

Καθηγητὴς δημοσίου σχολείου ὑβρίζει τοὺς ἥρωας τοῦ Ἔθνους μας!

Next Article

Νέαι βιαιοπραγίαι τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας κατὰ τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας!

Διαβάστε ακόμα