Οἱ οἰκουμενισταὶ εἶναι τρισχειρότεροι τῶν «παραδοσιακῶν» αἱρεσιαρχῶν!

Share:

ΟΙ ΘΙΑΣΩΤΕΣ τοῦ οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ εἶναι οἱ χειρότεροι αἱρετικοὶ ὅλων τῶν ἐποχῶν. Αὐτὸ ἐπισήμανε σὲ ἀνακοίνωσή του τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς: «Ἕνα βασικὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δόγμα εἶναι: Πίστευε ὅ,τι θέλεις. Μόνο μὴ εἶσαι ἀποκλειστικὸς καὶ ἐγκλωβισμένος στὴν δική σου θρησκευτικὴ πίστη, ἀλλὰ νὰ εἶσαι ἀνοιχτὸς πρὸς ὅλες τὶς ἄλλες θρησκεῖες, ἕτοιμος νὰ ἀποδε­χθεῖς κάθε ἄλλη πίστη. Μακαριστὸς ὁμολογητὴς θεολόγος ἔλεγε πὼς οἱ οἰκουμενιστὲς εἶναι τρισχειρότεροι ἀπὸ τοὺς αἱρεσιάρχες, διότι οὐδέποτε αἱρεσιάρχης ὑποβίβασε τὴν πλάνη του καὶ τὴν ἐξίσωσε μὲ ἄλλες πίστεις, σὲ ἀντίθεση μὲ πολλοὺς σημερινοὺς ὑψηλόβαθμους καὶ μή, ἐκκλησιαστικοὺς παράγοντες, οἱ ὁποῖοι ἐπιχειροῦν νὰ ἐξισώσουν τὴν ἁγία καὶ ἀμώμητη χριστιανική μας πίστη μὲ τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου. Ὁ ἀπώτερος στόχος τους εἶναι νὰ ἐξαφανίσουν τὴν σώζουσα ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας στὸν φοβερὸ κυκεῶνα τῶν πλανῶν καὶ τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου. Αὐτὴ ἡ τραγικὴ καὶ ἐπικίνδυνη πλευρὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ φαίνεται στὶς ἀνακοινώσεις τῶν θιασωτῶν του, στὶς εἰσηγήσεις καὶ τὰ πορίσματα τῶν διαφόρων Διαθρησκειακῶν Συνεδρίων, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ πνεῦμα τῆς “ἀνοχῆς”, τῆς “ἀλληλοκατανόησης”, τῆς “καταλλαγής”, τῆς “ἀγάπης” καὶ τῆς “εἰρήνης”, ὡς δῆθεν ὑπέρβαση τῶν παλαιῶν “διαχωριστικῶν”, γεγονὸς ἀδιανόητο γιὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, στὶς σχέσεις τους μὲ τοὺς αἱρετικούς»! Δυστυχῶς αὐτὴ εἶναι ἡ τραγικὴ ἀλήθεια, οἱ θιασῶτες τοῦ δαιμονικοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὑπερβαίνουν σὲ ἀσέβεια ὅλους τοὺς αἱρετικούς τοῦ παρελθόντος! Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ὁ πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου, κατὰ τὸν μακαριστὸ π. Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο!

Previous Article

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΑΡΞΙΣ: ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Next Article

Ὁταν ἡ ἐκκλησία διώκεται, τότε καί δοξάζεται

Διαβάστε ακόμα