Οἱ «Οὐνῖται» τῆς Οὐκρανίας δέν θά εἰσχωρήσουν εἰς τόν Ἄθω!

Share:

Τοῦ κ. Περικλέους Ἠλ. Νταλιάνη, θεολόγου

Δὲν ἔγινεν ἀκόμη ἀποδεκτὴ ἡ ἀντιπροσωπία τῆς «νέας ἐκκλησίας» τῆς Οὐκρανίας, εἰς ὁρισμένας μονὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Ἀναδημοσιεύω ποιὸ κάτω παλαιότερο ἄρθρο τοῦ Σπούτνικ τὸ 2019, στὸ ὁποῖο φαίνεται ἡ ἐν μέρει ἅλωση τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπὸ τοὺς Οὐκρανοὺς σχισματικοὺς καὶ Οὐνίτες, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν μία διώκει τὴν γνήσια ἀδελφότητα τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους ( τὴν ὁποία ἔχουν ἀποκλείσει καὶ πολιορκήσει οἱ ἀστυνομικὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ἀπελαύνουν τοὺς κανονικοὺς μοναχοὺς) καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη «ἔδωσε ἀντικανονικῶς τὴν Αὐτοκεφαλία» στὴν Οὐκρανία σὲ ἀχειροτόνητους, σχισματικοὺς καὶ Οὐνίτες, προσπαθώντας νὰ καταργήσει τὴν κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἀποστολικὴ διαδοχή, κάνοντας ἕνωση μὲ τοὺς Οὐνίτες τοῦ αἱρεσιάρχη Πάπα Φραγκίσκου. Ἐπίσης πρὶν ἀπὸ αὐτὸ δημιούργησε τὴν ψευδὸ-ἀδελφότητα τῶν Κατσουλιέρηδων, (ἀρχικὰ μὲ ψευδὸ-ἡγούμενο τὸν Χρυσόστομο Κατσουλιέρη, τὸν ὁποῖο πῆρε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Μελέτιο Σεπολίων καὶ μετὰ τὴν κοίμησή του, μὲ τὸν διάδοχό του, τὸν νῦν Βαρθολομαῖο, τὸν διώκτη τῆς κανονικῆς ἀδελφότητας, ἀλλὰ καὶ τῶν γερόντων ἐκείνων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἐναντίον τῶν ἐμβολίων mRNA, καθὼς ἐπίσης καὶ κοινωνὸ μὲ τοὺς Οὐκρανοὺς σχισματικοὺς τοῦ Ἐπιφανίου), τοὺς ὁποίους ἐνῷ δὲν εἶχαν καμία σχέση μὲ τὸ Ἅγιο Ὄρος, ξαφνικὰ ὁ Βαρθολομαῖος τοὺς “ἔχρισε” ἀντικανονικῶς σὲ μία ἡμέρα, ὡς δῆθεν “νέα ἀδελφότητα τῆς Ἐσφιγμένου” (δημιουργώντας ἀντικανονικῶς καὶ εἰ­κοστὴ πρώτη Μονή, ἐκ τῶν εἴκοσι ὑπαρχόντων Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους), προκειμένου νὰ διώξει μὲ τὴν βία τοὺς κανονικοὺς μοναχούς, ἐκ τῶν ὁποίων πολλοὶ βρίσκονται ἐκεῖ, ἕως καὶ 90 χρόνια καὶ μονάζουν. Καὶ αὐτοὺς τοὺς λένε ὡς “μὴ κανονικοὺς μοναχούς”, οἱ ἀθεόφοβοι, προκειμένου νὰ λάβουν τὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια, νὰ καταλάβουν μὲ τὴν βία τὴν Μονὴ Ἐσφιγμένου καὶ νὰ καταργήσουν σταδιακὰ καὶ τὸ Ἄβατο τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τὸ ἴδιο ἔκανε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ στὴν Οὐκρανία, ἐκεῖ ὅπου προσπαθεῖ νὰ καταργήσει τὴν κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, μὲ Ἀρχιεπίσκοπο τὸν Ὀνούφριο. Αὐτὸ καὶ ἂν εἶναι δαιμονικό. Μάλιστα ὁ Ἑβραῖος Ζελένσκι, τὴν Μ. Ἑβδομάδα τοῦ 2022, κατηγόρησε τὴν Ρωσία, ὅτι δὲν ἔκανε παύση τῶν ἐχθροπραξιῶν, ὅταν αὐτὸς ἀρνήθηκε πολλάκις τὶς διαπραγματεύσεις καὶ ὅταν ἡ ψευδὸ – κυβέρνησή του, προσπαθεῖ διὰ νόμου νὰ ἀπαγορεύσει τὴν λειτουργία τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας μὲ Ἀρχιεπίσκοπο τὸν Ὀνούφριο. Δυστυχῶς στὸ Ἅγιο Ὄρος συνεχίζουν νὰ μνημονεύουν τὸν πρ. Ἔφεδρο Ἀνθυπολοχαγό, Πατρ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος διαιρεῖ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἑνώνει τὶς αἱρέσεις καὶ τὴν πανθρησκεία. Φυσικὰ ἡ Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος, ἡ Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου, ἡ Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας καὶ ἡ Ἱ. Μ.Παντοκράτορος καὶ ἡ Ἱ. Μ. Ἰβήρων, μαζὶ μὲ τὴ νέα ψευδὸ-ἀδελφότητα τῆς δῆθεν νέας Ἐσφιγμένου, ἀκολουθοῦν τὰ οἰκουμενιστικὰ σχέδια τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου. Τὸ κάτωθι λοιπὸν ἄρθρο φανερώνει τὶς προσ­πάθειες τῶν οὐνιτῶν τοῦ Κιέβου, ἀπὸ τὸ 2019 ἕως καὶ σήμερα, ὥστε νὰ εἰσχωρήσουν στὸ Ἅγιο Ὄρος, μὲ τὶς εὐλογίες τῆς ἀφορισμένης καὶ μασονικῆς κυβερνήσεως τοῦ Κ. Μητσοτάκη, ἡ ὁποία ἔχει ἀστυνομοκρατήσει τὸ Ἅγιο Ὄρος τὸ Πάσχα τοῦ 2022, ἐλέγχοντας τὰ φρονήματα τῶν προσκυνητῶν.

«Πόρτα» ἀπὸ Μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς Οὐκρανοὺς ψευδο-ἱερεῖς τὸ 2019: Γιατὶ τοὺς ἔδιωξαν

28.06.2019

Ἀρνητικοὶ ἦταν οἱ μοναχοὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέου καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Καρακάλλου, ἀπέναντι στὴ σχισματικὴ ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Τοὺς ἀπαγόρευσαν νὰ λειτουργήσουν στὰ μοναστήρια, ἀλλὰ καὶ νὰ βγάλουν φωτογραφίες.

Ἕνα πρωτοφανὲς περιστατικὸ σημειώθηκε στὸ Ἅγιο Ὄρος, σύμφωνα μὲ τὴν πύλη «strana.ua».

Ἐκπρόσωποι τῆς σχισματικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, προσπάθησαν νὰ διεισδύσουν, στὰ κρυφά, σὲ μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Μετὰ ἀπὸ αὐτό, ἀφοῦ τοὺς ἀνακάλυψαν, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέου καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Καρακάλλου, ἀπαγορεύτηκε στοὺς ἐκπροσώπους τῆς σχισματικῆς δομῆς νὰ τελέσουν λειτουργία καὶ νὰ βγάλουν φωτογραφίες.

Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ ὑπηρεσία Τύπου τῆς «νέας ψευδὸ-ἐκκλησίας» τοῦ Ἐπιφάνιου, ἀναφέρεται… θετικά, ὡς πρὸς τὴν παρουσία τῆς ἀντιπροσωπίας της σὲ αὐτὰ τὰ μοναστήρια.

Λέει ὅτι «στὶς 21-23 Ἰουνίου 2019, ἡ ἀντιπροσωπία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἐπισκέφθηκε τὶς μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους» (ἀνέφερε ἡ ἔκθεση τῆς σχισματικῆς δομῆς).

«Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς τους στὸ Ἅγιο Ὄρος, ὁ κλῆρος τῆς Ἐκκλησίας μας συνεργάστηκε μὲ ἀδελφοὺς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ξενοφῶντος, ἐνῷ τέλεσαν λειτουργία στὸ μοναστήρι τοῦ Παντοκράτορα. Ἡ ἀντιπροσωπία ἐπισκέφθηκε ἐπίσης μία σειρὰ ἀπὸ ἄλλα μοναστήρια, ὅπως τὴ Μονὴ Ἰβήρων, ὅπου πραγματοποιήθηκε προσευχή {…},ἀλλὰ καὶ τὶς ἱερὲς μονὲς Ἐσφιγμένου, τὴν Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέου καὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Καρακάλλου», τονίζεται μεταξὺ ἄλλων στὴν ἀνακοίνωσή της.

Εἶναι γνωστὸ οἱ μονὲς Ξενοφῶντος, Παντοκράτορα, Ἰβήρων καὶ Ἐσφιγμένου ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαδικασίας τῆς τοποθέτησης τοῦ Τόμου στὸ PCU ἔδειξαν τὴν πίστη τους στὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Ἔκτοτε, ὁ ἀριθμὸς τῶν μοναστηριῶν, μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο ποὺ ἀναγνωρίζει τὴ σχισματικὴ δομή, δὲν ἔχει αὐξηθεῖ.

Ἑπομένως, ἡ εἴδηση «ὅτι ἡ «ἀντιπροσωπία τῶν ὑπαλλήλων τῆς «νέας ἐκκλησίας» ἔγινε ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέου καὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Καρακάλλου, ποὺ δὲν ἀναγνωρίζουν αὐτὴ τὴ σχισματικὴ δομή, μόνο ὡς κάτι πρωτοφανὲς (ψευδὲς) καὶ ἐξωπραγματικό, θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ.

Ὡστόσο, ὅπως ἐξηγεῖ πηγὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὴν ἱστοσελίδα «strana.ua», οἱ ὑπάλληλοι τῆς μὴ κανονικῆς ἐκκλησίας πῆγαν καὶ στὰ δύο μοναστήρια, προσ­ποιούμενοι ὅτι ἦταν λαϊκοί.

Οἱ μοναχοί, ἀφοῦ τοὺς εἶδαν στὴ συνέχεια ντυμένους μὲ ἄμφια, τοὺς ρώτησαν σὲ ποιὰ ἐκκλησία ἀνήκουν. Μόλις ἄκουσαν γιὰ τὴ σχισματικὴ ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, τοὺς προειδοποίησαν ὅτι «ἡ ἀντιπροσωπία τους» δὲν πρέπει κἄν νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἐπισκέφτηκε τὰ μοναστήρια.

Σὲ αὐτὸ τὸ ἀρνητικὸ κλῖμα, ἡ ἀντιπροσωπία τῆς «νέας ἐκκλησίας» ἐγκατέλειψε τὰ μοναστήρια. Τοὺς ζητήθηκε ἐπίσης νὰ μὴ βγάλουν φωτογραφίες, ὥστε νὰ μὴ δυσφημήσουν τὸ μοναστήρι (βλέπε καὶ sputniknews.gr).

Νὰ λοιπὸν ποὺ οἱ σχισματικοὶ καὶ οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας, χρησιμοποιοῦν ἀνίερα μέσα γιὰ νὰ πετύχουν τὴν νομιμοποίησή τους καὶ δημιουργοῦν προβλήματα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἅγιο Ὄρος.

Previous Article

Πάνω από 18,5 εκ ευρώ για 20 νέα έργα στο Άγιον Όρος

Next Article

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον… π. Ἀρσένιος Κουτλουμουσιανός