Οἱ παπικοὶ εἰς τὸ πλευρὸν τῆς Πολιτείας, ὄχι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Share:

Μὲ ἀνακοινωθέν της ἡ ἐν Ἑλλάδι «Σύνοδος» τῶν παπικῶν τῆς 4ης Ἰανουαρίου φαίνεται ὅτι… ἐνδιαφέρεται περισσότερον διὰ τὴν ὑγείαν τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἂς τὰ λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τους οἱ φιλοπαπικοί μας Ἱεράρχαι. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα:

«1.- Ἐκπλήσσεται γιὰ τὴν ἀπρόσμενη ἀπόφαση ποὺ πῆρε ἡ Κυβέρνηση τὴν τελευταία στιγμὴ γιὰ ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα.

2.- Ἐπισημαίνει ὅτι, ὁ ὑποδειγματικὸς τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία στὴν Ἑλλάδα τήρησε, τὶς μέχρι σήμερα ἀποφάσεις τῆς Κυβέρνησης γιὰ τὴν προστασία τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ εἶναι σὲ ὅλους γνωστός.

3.- Κατανοεῖ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὴν ὁποία ἔλαβε σήμερα 4 Ἰανουαρίου 2021 γι’ αὐτὸ καί:

4.- Ζητᾶ ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση, ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ καὶ ἂν αὐτὸ εἶναι δυνατόν, νὰ ἀποσύρει τὴν τελευταία ἀπόφασή της καὶ νὰ ἐπιτρέψει καὶ γιὰ τὴν Ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων τὴ συμμετοχὴ πιστῶν στοὺς Ναοὺς μὲ τοὺς ἴδιους ὅρους ποὺ συνετὰ δέχτηκε γιὰ τὶς ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων καὶ τῆς Πρωτοχρονιᾶς.

5.- Ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι ἐφικτό, ἡ Καθολικὴ Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος, μὲ πόνο ψυχῆς, θὰ δεχτεῖ καὶ αὐτὴ τὴν ἀπόφαση τῆς Κυβέρνησης καὶ στὶς Καθολικὲς Ἐκκλησίες στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων, θὰ τελεσθοῦν οἱ Θεῖες Λειτουργίες χωρὶς τὴ συμμετοχὴ πιστῶν.

6.-Κατέληξε σ’ αὐτὴν τὴν ἀπόφαση σκεπτόμενη τὴν ὑγεία τῶν συνανθρώπων μας καὶ τὴ δική μας. Τὶς μεγάλες θυσίες ποὺ κάνουν οἱ ἄνεργοι πολίτες, ἐργάτες, ἐργοδότες καὶ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, καὶ ἔτσι ὅλοι μαζί, νὰ συμβάλλουμε στὴν ἀποφυγὴ ἀφορμῶν ποὺ θὰ ἐπιδεινώσουν τὴν ἤδη βεβαρυμένη κατάσταση ποὺ δημιουργεῖ ἡ πανδημία».

Previous Article

Ὁ «ὁδικός Χάρτης» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἀπό Ρώμης, μέσῳ Φαναρίου, ἕως τῶν… Πατρῶν;

Next Article

Σεβ. Νιγηρίας: «Θρησκευτικὰ ἀναλφάβητοι ὅσοι ὑποστηρίζουν τὸ ἀπρόσβλητον τοῦ ἰοῦ κατὰ τὴν Θείαν Εὐχαριστίαν»

Διαβάστε ακόμα