Οἱ παπικοὶ παραμένουν ἀμετανόητοι!

Share:

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ οἱ «δικοί» μας θιασῶτες τῆς, ἄνευ προϋποθέσεων, «ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν», πασχίζουν νὰ παραμερίσουν κάθε ἐμπόδιο γιὰ τὴν ταχεῖα «ἕνωση», τὸ Βατικανὸ παραμένει ἀμετακίνητο στὶς κακοδοξίες του, καὶ τὸ χειρότερο: τὶς «βαπτίζουν» ὡς «διαφορετικὴ ὀρθόδοξη πίστη, ποὺ καλούμαστε νὰ κατανοήσουμε»! Αὐτὸ ἀποδεικνύει πρόσφατη συνέντευξη παπικοῦ ἀξιωματούχου, ἡ ὁποία δημοσιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο «Κατάνυξη». Δὲν ἄφησε κανένα περιθώριο γιὰ ἀπάλειψη τῶν δεκάδων παπικῶν κακοδοξιῶν, ἀλλὰ τὴν «κατανόησή» τους ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς «ὀρθοδόξους ἀδελφούς» του! Συστήνει νὰ συνεχιστεῖ ὁ μακροχρόνιος καὶ ἀτελέσφορος διάλογος, διότι γνωρίζει καλά, πὼς οἱ μόνοι κερδισμένοι ἀπὸ αὐτὸν εἶναι οἱ παπικοί. Γιὰ τὸν ἀμετανόητο παπικὸ δὲν ὑπάρχουν ἄλλα θέματα πρὸς συζήτηση, «ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ζήτημα τῆς ὑπεροχῆς τοῦ Πάπα, τὸ ὁποῖο παραμένει ἕνα σημαντικὸ σημεῖο», ὅπως εἶπε! Ἡ «ὑπεροχὴ τοῦ Πάπα» παραμένει γιὰ τὸν αἱρετικὸ Παπισμό, τὸ πλέον «σημαντικὸ σημεῖο», ποὺ σημαίνει ὅτι οὐδέποτε θὰ ὑποχωρήσει στὸ δαιμονικὸ φρόνημα τοῦ θλιβεροῦ ἡγετίσκου του. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι πρέπει νὰ τὸ «χωνέψουμε» ὅτι θὰ δεχτοῦμε τὴ δαιμονική του ἔπαρση. Ἀλλά, ἂς μὴ ὀνειρεύεται, διότι, ὑπὸ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις, «ἕνωση» δὲν πρόκειται νὰ γίνει, ἔστω καὶ ἂν τὴν κάμουν οἱ «δικοί» μας ἔνθερμοι θιασῶτες τοῦ Βατικανοῦ!

Previous Article

7 Σεπτεμβρίου

Next Article

Σχόλια κοσμικῶν διὰ τὴν μάσκα τοῦ Κων/λεως

Διαβάστε ακόμα