Οἱ Σκοπιανοὶ μᾶς περιγελοῦν διεθνῶς

Share:

Οἱ Σκοπιανοὶ χρησιμοποιοῦν εἰς τὸ ἐμπόριον τὴν ἐπωνυμίαν «Μακεδονία» καὶ παράγωγά της. Προσφάτως παρουσιάσθησαν καὶ εἰς τοὺς διεθνεῖς ποδοσφαιρικοὺς ὁμίλους μὲ τὴν αὐτὴν ὀνομασίαν. Εἰς τὴν Ἑλλάδα μέλη τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς Ἀντιπολιτεύσεως προέβησαν εἰς κάποια δῆθεν διαβήματα διὰ «τὰ μάτια τοῦ κόσμου», ἀλλὰ τοὺς ἀπεστόμωσεν ὁ Σκοπιανὸς ΥΠΕΞ. Πότε θὰ ἀντιληφθῶμεν ὅτι μᾶς ἐξαπατοῦν οἱ ὑπέρμαχοι τῆς πιστῆς τηρήσεως τῆς μειοδοτικῆς «συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν;». Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «ethnos.gr» τῆς 13ης Ἰουνίου 2021:

«…σὲ ἐρώτηση δημοσιογράφων κατὰ τὴ διάρκεια συνέντευξης Τύπου τὸ Σάββατο 12 Ἰουνίου ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Βόρειας Μακεδονίας τόνισε: «Τὸ FFM εἶναι ἕνας ἀνεξάρτητος καὶ μὴ κερδοσκοπικὸς ὀργανισμὸς ποὺ εἶναι ἐγγεγραμμένος στὸ κεντρικὸ μητρῷο ὡς ἕνωση ποὺ δὲ λαμβάνει κρατικὰ χρήματα. Ἡ συμφωνία Πρεσπῶν καλύπτει ἱδρύματα ποὺ λαμβάνουν κρατικὰ χρήματα. Καὶ ἐφόσον ἡ FFM δὲ λαμβάνει κρατικὰ χρήματα, δὲν ἔχει καμία ὑποχρέωση νὰ προσαρμόσει τὸ ὄνομά της σύμφωνα μὲ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Τὰ ἐμπορικὰ σήματα τῆς Συμφωνίας ὁρίζονται: ὁ κωδικὸς εἶναι MK, MKD. “Μερικοὶ ρωτοῦν γιατί δὲν εἶναι NMC”, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ἀκρωνύμιο εἶναι μόνο γιὰ πινακίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα μὲ τὴ Συμφωνία Πρεσπῶν», δήλωσε ὁ Ὀσμάνι».

Previous Article

Τρομοκρατούν παιδιά πως θα πεθάνουν αν δεν εμβολιαστούν!

Next Article

Ἡ σύγχρονος βλάσφημος πλάνη τῆς «Οἰκονομίας τοῦ Πνεύματος»

Διαβάστε ακόμα