Οἱ Σχισματικοὶ τῶν Σκοπίων θὰ ὀνομασθοῦν Μακεδόνες;

Share:

Μετὰ τὴν ἀναγνώρισιν ἀπὸ τὸ Φανάρι τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων μὲ τὸ ὄνομα ποὺ Σύριζα καὶ Νέα Δημοκρατία ἐπέλεξαν, σπεύδει καὶ πάλιν ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας νὰ ἔλθη εἰς διαπραγμάτευσιν μὲ τοὺς σχισματικούς. Ὡς ἔχομεν προειδοποιήσει ἡ συμφωνία δίδει τὸ δικαίωμα νὰ ἀποκληθῆ καὶ ἡ Ἐκκλησία τους «Μακεδονική»! Ἂν συμφωνήσουν καὶ οἱ Σέρβοι, τότε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν θὰ ἔχη μόνον πολιτικοὺς ἀλλὰ καὶ ἐκκλησιαστικοὺς λόγους νὰ ὑποχωρήση. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα echedoros-a.gr τῆς 16ης Μαΐου 2019:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀποφάσισε νὰ ἐπαναλάβει τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ καθεστῶτος τῆς μὴ ἀναγνωρισμένης «Μακεδονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας» (ΜΟΕ) τῶν Σκοπίων καὶ νὰ συνεχισθοῦν οἱ συζητήσεις γιὰ τό θέμα αὐτὸ μὲ τοὺς ἐκπροσώπους της, γράφει ἡ ἐφημερίδα τοῦ Βελιγραδίου ‘Politika’ ἐπικαλούμενη πηγὲς ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς σερβικῆς Ἐκκλησίας. Τὸ θέμα τῆς ΜΟΕ ἦταν τὸ μοναδικὸ θέμα τῆς συνάντησης τὴν Τετάρτη. Ἡ Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἤθελε νὰ ξεκινήσει τὸ διάλογο μὲ τοὺς Σκοπιανοὺς, ἐνόσω ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀχρίδας Γιοβάν Βρανικόφσκι ἦταν στὴ φυλακή, σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα. Ὁ Βρανικόφσκι ἀφέθηκε ἐλεύθερος τὸ 2015 καὶ πρωταγωνίστησε στὸ διάλογο σὲ ἀρκετὲς προηγούμενες συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας μὲ ἐπισκόπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδας, ἡ ὁποία τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, γράφει ἡ ‘Politika’».

Previous Article

Συνάντησις κεκλεισμένων τῶν θυρῶν

Next Article

«Πηγὴ ὕδατος ζωῆς ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον»

Διαβάστε ακόμα