Οἱ τρεῖς ἑπόμενοι Προκαθήμενοι;

Share:

Ἐντύπωσιν μᾶς προεκάλεσε δημοσίευμα, ὅπου οἱ Σεβ. Ἀμερικῆς, Βολοκολὰμσκ καὶ Νέας Ἰωνίας φέρονται νὰ συν­εργάζωνται «ἀπὸ κοινοῦ» διὰ τὴν ἑπομένην ἡμέραν τῆς Ὀρθοδοξίας… Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Τὸ Παρὸν» τῆς 23ης Φεβρουαρίου 2020:
«Τρεῖς ἀρχιερεῖς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας -ὁ πρῶτος προέρχεται ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ὁ δεύτερος ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας καὶ ὁ τρίτος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος- σχεδιάζουν τὸ τελευταῖο διάστημα τό… μέλλον τους ἀπὸ κοινοῦ. Στόχος τῶν τριῶν, ποὺ διατηροῦν ἄριστες σχέσεις, εἶναι νὰ φτάσουν στὴν ἀνώτατη θέση τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχονται. Καὶ γιὰ νὰ γίνουμε λίγο πιὸ σαφεῖς: Ὁ πρῶτος ἔχει κάνει ἤδη τὸ ὑπερ­ατλαντικὸ ἅλμα, ὁ δεύτερος ἔχει τὴν ἄτυπη θέση τοῦ «ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν» καὶ ὁ τρίτος εἶναι ὁ προστατευόμενος Μητροπολίτης τῆς Ἀθήνας. Εἶναι οἱ τρεῖς ἱεράρχες ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ πάρουν στὰ χέρια τους τὸ μέλλον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας».

Previous Article

Αγορά κατοικίας εκατομμύριων από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Next Article

Ὁ παπισμὸς ἀνεγνώρισε τὴν ὁμοφυλοφιλίαν

Διαβάστε ακόμα