Οἱ ὑπαίτιοι διὰ τὰ Θρησκευτικά

Share:

Τοῦ κ. Σπύρου Γιωνᾶ, Τορόντο Καναδάς

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ – ἄοκνοι ἐργάτες τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου- τῆς σπουδαιότερης Ἑλληνορθόδοξης ἐφημερίδος – χαίρετε καὶ ἀγγαλιᾶσθε ὅτι τὸ ἔργον σας εἶναι ἔργον ἀληθείας – Ἑλληνισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας. Σκοπὸς τῆς παρούσης μου ἐπιστολῆς δὲν εἶναι νὰ ἐπιβραβεύσω τὸ ἔργο σας μόνο, καθ’ ὅ,τι δὲν ἔχετε τέτοια ἀνάγκη καὶ γνωρίζω ὅτι οὔτε τὸ ἐπιδιώκετε. Σκοπός μου εἶναι νὰ ἀναφερθῶ σὲ δύο «ἀστέρας» τῆς Θεολογίας καὶ τῆς Μεταπατερικῆς Θεολογίας. Αὐτοὶ εἶναι ὁ κ. Γιαγκάζογλου – Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ ὁ κ. Π. Καλαϊτζίδης διευθυντὴς τῆς Μεταπατερικῆς Ἀκαδημίας Δημητριάδος.
Αὐτοὶ οἱ δύο κύριοι μὲ ὅσα πρεσβεύουν καὶ ὅσα γράφουν, μοῦ προξενοῦν ψυχικὴ θλίψη γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ Ἑλληνόπουλα. Ὁ ἰταμὸς τρόπος ποὺ γράφουν καὶ ὁ πείσμων ἀγώνας τους – παρὰ τὶς ἀλλεπάλληλες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ – νὰ μεταλλάξουν τὴν Ὀρθοδοξία σὲ συγκρητισμό, μὲ κάνει νὰ πιστεύω ὅτι τὰ θεολογικά τους πτυχία εἶναι κάλπικα ἢ δὲν σπούδασαν Ὀρθόδοξη Θεολογία, ἀλλὰ κάποιο ἄλλο δόγμα. Διότι εἶναι ἀδύνατον ἕνα Ἑλληνόπουλο τῆς δικῆς τους γενιᾶς, τὸ ὁποῖο ἀπεφοίτησε ἀπὸ Ἑλληνικὸ γυμνάσιο καὶ ἀπὸ θεολογικὴ Ὀρθόδοξη σχολή, νὰ μὴ συγκινῆται ἡ καρδιά του καὶ νὰ ἀγάλλεται ἡ ψυχή του καὶ μόνο στὸ ἄκουσμα τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας. Ἄρα αὐτοὶ οἱ δύο «κύριοι», οἱ ὁποῖοι μὲ ἀναγκάζουν νὰ λησμονήσω τὴν χριστιανική μου εὐγένεια δὲν εἶναι οὔτε Ἕλληνες – οὔτε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Εἶναι ἐχθροί τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.
Γι’ αὐτὸ πρέπει οἱ νέοι τῆς Ἑλλάδος νὰ συσπειρωθοῦν ἐνάντια σὲ τέτοιους ἀνθρώπους καὶ στὶς θεωρίες τους καὶ νὰ βαδίσουν στὸν δρόμο ποὺ χάραξαν οἱ προπάτορές μας- οἱ ἥρωες τοῦ Ἔθνους καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ Πατέρες καὶ οἱ μάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Μόνον ἔτσι θὰ σωθῆ ἡ Ἑλληνικὴ φυλὴ καὶ θὰ μεγαλουργήση καὶ πάλι πρὸς πεῖσμα ὅλων τῶν ἐχθρῶν της, ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν καὶ θὰ φωτίση καὶ πάλι τὴν ἀποχριστιανισμένη ἀνθρωπότητα.

Previous Article

Απογοητευτικό μήνυμα του Μακαριωτάτου

Next Article

Ἀλήθειαι, ποὺ ἀποσιωποῦν τὰ μισθοφορικὰ Δυτικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως

Διαβάστε ακόμα