Οἱ Ὕπατοι τῆς ΑΧΕΠΑ εἰς τὸν Σεβ. Ναυπάκτου

Share:

Μετέβησαν διὰ κατήχησιν ἢ μήπως διὰ προβολήν; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «ahepahellas.org» τῆς 18ης Ἀπριλίου 2022:

«Ἐπίσκεψη πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Ὕπατο Κυβερνήτη τῆς AHEPA κ. Jimmy Kokotas στὴ Ναύπακτο, μὲ τὴ συν­οδεία τοῦ Κυβερνήτη Ἑλλάδος, κ. Κώστα Βαρσάμη καὶ τοῦ Ὕπατου Κυβερνήτη Εὐρώπης κ. Μητρόπουλο Ἰωάννη.

Ὁ κ. Κόκκοτας ποὺ ἕλκει τὴν καταγωγή του ἀπὸ τὴν περιοχή, συναντήθηκε μὲ τὸ Δ.Σ καὶ μέλη τοῦ Τμήματος «AHEPA Lepanto 1571» καὶ ἐνημερώθηκε γιὰ τὸ σχεδιασμὸ τῆς δράσης τους τὸ ἔτος ποὺ διανύουμε. Ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ κοινοῦ ἐπισκέφθηκαν τὸ Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο.

Στὴ συνάντηση συζητήθηκαν καὶ ἐκτέθηκαν ἐπίκαιρα θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὸν Ἑλληνισμὸ καθὼς καὶ τοῦ πολύτιμου ρόλου τῆς Ἐκκλησίας διαχρονικά. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἔδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καὶ ἐνημερώθηκε γιὰ τὴ δράση τῆς AHEPA παγκοσμίως, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ μελλοντικά της σχέδια. Τέλος συμφωνήθηκε ἡ συνάντηση νὰ ἐπαναληφθεῖ».

Σχόλιον τοῦ ἱστολογίου «Τὰς θύρας»

«Νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι γιὰ τὴν Ἐκκλησία «ἐνδιαφερόταν» καὶ ὁ Πάιατ, ὁ ὁποῖος συναντήθηκε μὲ τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ μὲ ἄλλους Μητροπολίτες. Τὸ τί ἀκολούθησε μετὰ τὸ ξέρουμε!

Γιὰ τὶς σχέσεις τοῦ Τάγματος ΑΧΕΠΑ μὲ τὴν μασονία διαβάστε τὸ ἄρθρο στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο» μὲ τίτλο «Τεκτονικὸς Σεισμός, ἡ ΑΧΕΠΑ Ἀποκαλύπτεται».

Ὁ Jimmy Kokotas ἐκλέχθηκε στὴ θέση τοῦ Ὕπατου Κυβερνήτη στὴν 99η Ἐτήσια Συνέλευση ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν Ἀθήνα τὸ 2021. Ὁρκίστηκε νὰ τηρεῖ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἀμερικῆς καὶ τοὺς νόμους ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ αὐτὸ καὶ ὁρκίζεται νὰ τηρεῖ τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς Κανονισμοὺς τοῦ Τάγματος ΑΧΕΠΑ…

Ἡ Ἀμερικὴ «βλέπει μπρο­στὰ» καὶ προχωράει ἕνα βῆμα παραπέρα, γιὰ νὰ ἐμποτίσει τὶς ἰδέες της στὴν βάση τοῦ ἐνεργοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ νὰ δημιουργήσει «αὐτόματους» βραχίονες μέσα στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία ποὺ θὰ στηρίζουν ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ τὰ συμφέροντά της καὶ τὶς πολιτικές της (ὅπως ἔχει ὁρκιστεῖ ὁ πρόεδρος τοῦ Τάγματος). Μιλᾶμε γιὰ κανονικὴ ἀποικία μὲ τὴν συνδρομὴ ἀκαλλιέργητων Ἑλληνόφωνων ποὺ κυνηγοῦν τὰ ἐφήμερα καὶ τὶς δῆθεν ἐπιτυχίες.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ κοινὸ στοιχεῖο τῆς «ἀλτρουιστικῆς» βιτρίνας τοῦ τάγματος ΑΧΕΠΑ μὲ ἄλλες ὁμάδες, ὅπως μὲ τοὺς μασόνους, μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ἱεραπόστολους τῶν αὐτοκρατοριῶν στὶς ἀποικίες τους. Πίσω ἀπὸ μία «καλὴ βιτρίνα», γιατί ὄχι καὶ τὶς ἀλτρουιστικὲς διαθέσεις ὁρισμένων ἀδαῶν, κρύβονται σχεδὸν πάντα τὰ σκοτεινὰ συμφέροντα μίας αὐτοκρατορίας, μίας ὑπερδύναμης, σήμερα θὰ λέγαμε καὶ μίας νεοταξικῆς διεθνιστικῆς ἐλίτ.

Ἕνας Μητροπολίτης τί σχέση ἔχει μὲ ὅλα αὐτά; Ρητορικὸ τὸ ἐρώτημα. Ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι Του καὶ νὰ διαλύσει τὰ σχέδιά τους».

Previous Article

Ἡ «Στρατιωτικὴ Θεολογία» τοῦ Σεβ. Λαρίσης

Next Article

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ