Οὐκρανὸς σχισματικὸς «Ἐπίσκοπος» ἀποκαλεῖ «ἀδέσποτα σκυλιὰ» τοὺς πιστούς τῆς Κανονικῆς Ἐκκλησίας!

Share:

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ μόρφωμα τῶν ἀμετανόητων σχισματικῶν, ἀφορισμένων καὶ ἀχειροτόνητων στὴν Οὐκρανία, τὸ ὁποῖο ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖ­ος, μὲ διαταγὴ τῶν ΗΠΑ, ἀνήγαγε σὲ «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία», ἀποδεικνύει συνεχῶς τὸ ποιὸν αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Δεῖτε μία χαρακτηριστικὴ περίπτωση «χριστιανικῆς ἀγάπης»: ὁ «Ἐπίσκοπος» Σεπέτιφκα Ἀδριανὸς τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἀποκάλεσε τοὺς πιστούς τῆς κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπὸ τὸν κανονικὸ καὶ σεβάσμιο Μητροπολίτη Ὀνούφριο, «ἀδέσποτα σκυλιά», ἐπειδὴ δὲν θέλουν νὰ ἐνταχτοῦν στὸ δικό τους σχισματικὸ μόρφωμα! Εἶπε: «Καλὸ εἶναι νὰ μπεῖ μία πλαστικὴ ἐτικέττα στὸ αὐτὶ σὲ ἐκείνους ποὺ ζοῦν στὴν Οὐκρανία καὶ δὲν τὴν ἀγαποῦν, ὅπως συνηθίζεται στὰ ἀδέσποτα καὶ ἀγενῆ σκυλιά, ὥστε νὰ βλέπουν οἱ Οὐκρανοὶ μὲ ποιὸν ἔχουν νὰ κάνουν»! Ἂς ἀναφερθεῖ πὼς «οἱ οὐκρανικὲς ἀρχὲς κατέβαλαν ἐπανειλημμένες προσ­πάθειες, προκειμένου νὰ ἐξαναγκάσουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας νὰ ἀρνηθεῖ τὴν ὀνομασία της. Σχετικὸς μεροληπτικὸς νόμος υἱοθετήθηκε ἀπὸ τὸν πρώην πρόεδρο τῆς Οὐκρανίας Ποροσένκο τὸ 2019» (Ἱστ. Ρομφαία)! Βλέπουν οἱ σχισματικοί τοῦ Κιέβου, ὅτι ὁ εὐσεβὴς οὐκρανικὸς λαὸς τοὺς γυρίζει τὴν πλάτη, ὅτι ἡ «ἐκκλησία» τους δὲν «τραβάει» καὶ γι’ αὐτὸ μεταχειρίζονται τὶς πρακτικὲς βιαιοτήτων καὶ μίσους, τῶν ἀρειανῶν καὶ εἰκονομάχων, ὑπὸ τὶς «εὐλογίες» πάντα τοῦ «σβησμένου» Φαναρίου! Ἀλλὰ ζεῖ Κύριος ὁ Θεός!

Previous Article

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ

Next Article

Εἰς τὰ ἄδυτα τοῦ Σκοτεινοῦ Κόσμου – μόνον μὲ ντοκουμέντα

Διαβάστε ακόμα