Οὔτε διὰ τὸν κλονισμὸν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος τίθεται θέμα Συνόδου

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἂν χαρακτηρίσει κανεὶς ὡς ἀδιαφορία τὸν ἀντιεκκλησιαστικὸ δισταγμὸ γιὰ σύγκληση Συνόδου, γιὰ τὴν κλονισθεῖσα ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Οὐκρανικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος, ποσῶς δὲν καταγράφεται ἡ πραγματικὴ διάσταση τῆς ἄρνησης αὐτῆς.

Δὲν γίνεται ἀντιληπτὸς ὁ σκανδαλισμὸς τοὺ ἁπλοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ; Ἁπλοὶ ἄνθρωποι ἐκφράζουν τὴ λύπη τους, ὅταν μετὰ ἀπὸ κάποια πληροφόρηση μαθαίνουν γιὰ τὸν θλιβερὸ κλονισμὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας, ποὺ ἐπέφερε ἡ κληθεῖσα “Ἑνωτικὴ Σύνοδος”, μὲ τὸ δίλεκτο ἐρώτημα “μὰ γίνεται;”.

Στὴν Κύπρο ὁ ἁπλὸς Ὀρθόδοξος λαὸς ἀντιλαμβάνεται ὅτι “τὰ πράγματα δὲν εἶναι καλά”. Ἡ μνημόνευση τοῦ μὴ ἀναγνωρισμένου ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν “Προκαθημένου Ἐπιφανίου”, ὁ ὁποῖος ἐπιβλήθηκε μὲ τὴ μεγάλη ἀνατροπὴ στὴν Οὐκρανία, εἶχε ὡς ἐπακόλουθο τὴ μὴ συλλειτουργία τῶν Ἱεραρχῶν ποὺ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴ μνημόνευση αὐτὴ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου. Ὁ Ὀρθόδοξος λαὸς ἐκφράζει τὴ λύπη του καὶ συνάμα τὴν ἀπορία του.

Σὲ λιγότερους ἀπὸ δύο μῆνες θὰ ἑορτάσουμε Χριστούγεννα μὲ κλονισμένη τὴν Ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα. Κατ’ οὐσία Πανορθοδόξως δὲν θὰ συνεορτάσουμε Χριστούγεννα, ὅπως ἁρμόζει στὴ μεγάλη αὐτὴ ἑορτή. Ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὸν κλονισμὸ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας συνεχίζεται μὲ θλιβερὴ μάλιστα χροιά. Τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ λαοῦ δὲν ἀναπαύεται σὲ “ὀξυνούστατες” ὑπεκφυγὲς καὶ λύσεις. Ὁ λαὸς ἔχει βαθύτατατο ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα καὶ γι’ αὐτὸν εἶναι βασικότατη ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα. Οἱ “ἔξυπνες λύσεις” δὲν ἀποτελοῦν λύσεις κατὰ Θεόν. Ἡ Ἐκκλησία, ποὺ τὸ συνοδικὸ κάλλος τὴ χαρακτηρίζει, τί μηνύματα θὰ δώσει στοὺς Παπικοὺς ποὺ τόσο χάρηκαν γιὰ τὴ μεγάλη ἀνατροπὴ στὴν Οὐκρανία;

Ποῦ εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ “προγνῶστες” τῶν γνωστῶν διαδικτυακῶν ἱστότοπων τῆς μονομέρειας στὸ Οὐκρανικό, ποὺ μὲ ἔκδηλη ἀνησυχία “καθησύχαζαν” τοὺς συνήθεις διαδικτυακοὺς θαμῶνες τους, μὲ τὴν ἐπιπόλαιη καὶ ἐμπαθῆ “πρόγνωση”, ὅτι δῆθεν ἡ ἀναγνώριση τῆς μεγάλης ἀνατροπῆς στὴν Οὐκρανία εἶναι ζήτημα ὀλίγου χρόνου.

Γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι τὸ μεγάλο πρόβλημα τοὺ κλονισμοῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας, θὰ ἐπιλυθεῖ μὲ Πανορθόδοξη Σύν­οδο, παρὰ τὴ ἐκπεφρασμένη μὲ θλιβερὸ τρόπο ἀντιεκκλησιαστικὴ ἀδιαφορία γιὰ σύγκλησή της.

Ποιὸ ὅμως εἶναι τὸ κώλυμα γιὰ τὴ σύγκληση Πανορθόδοξης Συνόδου; Τὸ κώλυμα σαφέστατα ἔγκειται στὴν ἀγωνιώδη προσ­πάθεια νὰ στερεώσουν τὸ θεώρημα περὶ ἔθους τῆς μονομεροῦς ἐκχώρησης Αὐτοκεφαλίας ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ἕνα “πρωτειακὸ” γι’ αὐτοὺς προνόμιο, ποὺ ὅμως ἔχει τὴ δυναμική τῆς μετακύλισής του στὸν Πάπα κατὰ τὸν διάλογο μὲ τοὺς Παπικούς, εἴτε αὐτὸ τὸ παραδέχονται, εἴτε ὄχι.

Ἡ ἐπισήμανση τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, ὁ ὁποῖος τόνιζε ὅτι “τὰ αὐτοκέφαλα δὲν πρέπει νὰ διασποῦν τὴν ἑνότητα τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ποὺ διακρατεῖται μὲ τὴ μία Πίστη, τὴν ἴδια Λατρεία καὶ τὴν ἴδια Κανονικὴ Τάξη” σὲ κείμενό του ποὺ τιτλοφορεῖτο “Γιὰ νὰ μὴ κακοποιεῖται τὸ ἐκκλησιαστικὸ αὐτοκέφαλο” (29/11/2018, ἱστολόγιο “aktines”), εἶναι καθοριστικὴ καὶ διαχρονική, καθότι θέτει τὴν πρώτιστη ἐκκλησιαστικὴ προϋπόθεση τοῦ Αὐτοκεφάλου. Τώρα ποὺ τὸ ζήτημα τοῦ Αὐτοκεφάλου ἔχει κλονίσει τὴν ἑνότητα τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ἀντιεκλησιαστικὴ ἀδιαφορία προσπαθεῖ νὰ ἑδραιώσει ἕνα ἀνυπόστατο “ἔθος”.

Previous Article

Αρχιεπίσκοπος σε Κονίτσης: ”Αυστηρώς εθιμοτυπική η επίσκεψη του Πάπα στην Αρχιεπισκοπή”

Next Article

ΔΙΣ: Ἀντισηπτικὰ εἰς τὰς ἱ. εἰκόνας