Ο Σεβ. Φθιώτιδος διαψεύδει συκοφαντικόν δημοσίευμα

Share:
Εφημερίς Ορθόδοξος Τύπος

Αριθμ. Πρωτ. 263
Εν Λαμία τη 14η Μαρτίου 2018
Προς τον κ. Γεώργιον Τραμπούλην,
Διευθυντήν της Εφημερίδος «Ορθόδοξος Τύπος».
Εις Αθήνας.
Αξιότιμε κύριε Διευθυντά.
Στο φύλλο της εγκρίτου Εφημερίδος σας «Ορθόδοξος Τύπος», της 9ης Μαρτίου 2018, σελ. 8, με τον τίτλο «Διέρρευσαν Πρακτικά της ΔΙΣ» με έκπληξη παρατηρήσαμε, ότι αναφέρεται επί λέξει: «Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος πήρε χρήματα από το ΕΣΠΑ για κάποιο έργο, αλλά τα χρησιμοποίησε για άλλο σκοπό, με αποτέλεσμα τώρα να καλεί­ται να επιστρέψει 7 εκ. ευρώ». Μάλιστα στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι: «ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας έχει ομολογήσει ότι για άλλο σκοπό πήρε τα χρήματα και αλλού πήγαν».
Διερωτώμαι, ποιός νοσηρός εγκέφαλος επενόησε την συκοφαντία αυτή και επίσης διατί εσείς αβασάνιστα την εδημοσιεύσατε, χωρίς να ζητήσετε πληροφορίες και από την Ιερά Συν­οδο και από εμέ;
Επιτρέψατέ μου να σας πω ότι το δημοσίευμα αυτό προέρχεται από εκκλησιαστικό υπόνομο. Ούτε χρήματα πήρε η Μητρόπολις Φθιώτιδος ποτέ από το ΕΣΠΑ, ούτε ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος έκανε τέτοια αναφορά, ούτε ουδείς ημπορεί να επικαλεσθεί κάποιο έγγραφο, που ζητεί επιστροφή 7 εκ. Ευρώ.
Διερωτώμαι αυτή η σατανική και κατασκευασμένη είδηση, ποιό σκοπό εξυπηρετεί:
Παρακαλώ θερμώς να διορθώσετε το δημοσίευμα και να αποκαταστήσετε την αλήθεια.
Μετά θερμών ευχών και τιμής
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Απάντησις Ο.Τ.
Σεβασμιώτατε,
Ωμιλήσαμε και τηλεφωνικώς μαζί σας και σας εξηγήσαμε τα πράγματα με κάθε σεβασμόν και ευγένειαν προς το πρόσωπόν σας.
Αλλά και γραπτώς σημειώνομεν τα εξής:Τα παραθέματα εις τα οποία αναφέρεσθε δεν ανήκουν εις την γραφίδα του Ο.Τ., αλλά είναι αποσπάσματα από άρθρον εις την γνωστήν ειδησεογραφικήν ιστοσελίδα bankingnews.gr της 27ης Φεβρουαρίου 2018 του κ. Νίκου Καρούτζου, τον οποίον ουδόλως γνωρίζομεν, επομένως, υπάρχει συγκεκριμένον ονοματεπώνυμον και επώνυμος ιστοσελίς, εις την οποίαν δύνασθε να απευθυνθήτε.
Εμείς πρώτοι εχαρακτηρίσαμε το δημοσίευμα ως συκοφαντικόν και εζητήσαμεν από την Ιεραρχίαν να υποβάλη μήνυσιν, διότι δεν είναι δυνατόν να διασύρωνται όχι μόνον πρόσωπα αλλά και η ιδία η Εκκλησία επί δεκαήμερον (το άρθρον εδημοσιεύθη εις τον Ο.Τ. μόλις την 9ην Μαρτίου) εις το διαδίκτυον και έως της σήμερον (14ης Μαρτίου όταν επεκοινωνήσατε μαζί μας) να μην έχη υπάρξει αντίδρασις από την ΔΙΣ.
Η ιδική μας δημοσίευσις έγινε με σκοπόν να ληφθούν προληπτικά μέτρα δια την διάρρευσιν των Πρακτικών, φωτογραφία των οποίων είχαν αναρτήσει εις την ειρημένην ιστοσελίδα, κάτωθι του άρθρου του κ. Καρούτζου!
Τα ίδια ερωτήματα που Σας απασχολούν, απασχολούν και εμάς, όμως ως εφάνη εναργώς από τον ιδικόν μας τίτλον και το σχόλιον εις το άρθρον, πρόθεσις και στόχος μας ήτο η λήψις μέτρων από την Ιεραρχίαν δια την διασφάλισιν του απορρήτου των Πρακτικών και η φίμωσις των συκοφαντών.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού
Επικαλούμεθα
τας αγίας ευχάς σας
Γ. Τραμπούλης
Διευθ. Συντάξεως Ο.Τ.

Previous Article

Ζουν αι ψυχαί και μας βλέπουν

Next Article

Η πλειονότης των Μητροπολιτών απορρίπτει τα νέα Θρησκευτικά