Ο Σεβ. Ύδρας ευτέλισε την Ιεραρχίαν;

Share:

Η εισήγησις του Προκαθημένου της Εκ­κλησίας της Ελλάδος και του Σεβ. Ύδρας εις την συνεδρίασιν της Ιεραρχίας της 27ης Ιουνίου 2017, υπήρξαν καθοριστικαί δια την έκδοσιν του ανακοινωθέντος της Ιεραρχίας. Ο Σεβ. Ύδρας προεκάλεσε την υπομονήν της Ιεραχίας και έπειτα του πιστού λαού. Την υπομονήν της Ιεραρχίας, διότι ανέφερεν εις την εισήγησίν του ότι «δεν είναι δυνατόν να διαπραγματευόμεθα 80 άνθρωποι –έστω άγιοι- σε κοινή συνεδρίαση, χωρίς να γνωρίζουμε σε βάθος το επιστημονικό και ιστορικό του θέματος, και να γινόμαστε όργανα ομάδων και συντεχνιακών συμφερόντων». Είπε δηλαδή προς τους Ιεράρχας ότι πίπτουν θύματα συμφερόντων; Ότι είναι άβουλοι; Ότι δεν χρειάζεται να έχουν άποψιν, διότι δεν είναι ειδήμονες; Ότι μόνον μία «αριστίνδην» ομάς είναι εις θέσιν να λαμβάνη αποφάσεις εξ ονόματος όλων;
Ποίος ανέμενεν όμως ότι μετά από αυτήν την εισήγησιν θα ελοιδορείτο η Ιεραρχία επί δύο εβδομάδας από όλα σχεδόν τα  μέσα ενημερώσεως, διότι το Υπουργείον Θρησκευμάτων διέψευσε κατηγορηματικά θέσεις του Σεβασμιωτάτου.
Πρώτον, ο Σεβ. Ύδρας εδήλωσεν ότι «Πρέπει εδώ εξ αρχής να δεχθούμε ότι διάλογος, μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας για την διδακτέα ύλη των θρησκευτικών στην εκπαίδευση έγινε για πρώτη φορά». Το Υπουργείον απήντησε με επίσημον ανακοινωθέν της 29ης Ιουνίου «Ο διάλογος μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας για το μάθημα των Θρησκευτικών αφορούσε τα Προγράμματα Σπουδών. Το προτεινόμενο διδακτικό υλικό δεν αποτέλεσε αντικείμενο του διαλόγου. Όποιες προσθαφαιρέσεις έγιναν η πρόκειται να γίνουν, όπως είναι απολύτως φυσικό και συμβαίνει σε όλα τα μαθήματα, αποφασίζονται από το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)».
Δεύτερον, ο Σεβ. Ύδρας εδήλωσε με έμφασιν ότι «Κατά την διεξαγωγήν του Διαλόγου, η Επιτροπή επέμεινε εις την βάσιν των τριών θεμελιωδών αρχών, ήτοι: α) της υποχρεωτικότητος του μαθήματος των Θρησκευτικών, β) της διατηρήσεως των ωρών διδασκαλίας αυτού, και γ) της διασφαλίσεως του Ορθοδόξου Προσανατολισμού αυτού, όπως και εις την διατήρησιν του υφισταμένου νομικού και θεσμικού πλαισίου του Μαθήματος των Θρησκευτικών, καθώς και της ονομασίας ‘’Θρησκευτικα’’». Αυτή η θέσις απετυπώθη και εις το «ανακοινωθέν» της Ιεραρχίας.
Το Υπουργείον απήντησε με επίσημον ανακοινωθέν της 29ης Ιουνίου ότι «Οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας επισήμαναν την επιθυμία της να διατηρηθεί ο ορθόδοξος και υποχρεωτικός χαρακτήρας του μαθήματος, καθώς και η ονομασία του, θέματα τα οποία ούτως η άλλως δεν είχαν θιγεί και στα εφαρμοζόμενα Π.Σ. κατά το έτος 2016-2017».
Τρίτον, ο Σεβ. Ύδρας εδήλωσεν ότι ο διάλογος που διεξήγαγεν εις το Υπουργείον ωδήγησεν εις την τροποποίησιν των προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων κατηργήθησαν κάποια άσματα που περιελάμβαναν τα νέα θρησκευτικά. Συγκεκριμένα έγραφε «τους στίχους από το τραγούδι “Ο Μπαγάσας” του Νικόλα Άσιμου (1997, “Ρε μπαγάσα! Περνάς καλά εκεί πάνω…” (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ), γ)… την “Συννεφούλα” (1966) του Διον. Σαββόπουλου (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ),… ε) στίχους από το τραγούδι “Umbrella” (2007) της Rihanna, (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ)». Το Υπουργείον απήντησε με πρώτον ανακοινωθέν ότι «Για τα συγκεκριμένα παραδείγματα των τραγουδιών που αναφέρονται σε διάφορα δημοσιεύματα, αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο είχαν αφαιρεθεί από τον Οκτώβριο του 2016 από το ΙΕΠ, δηλαδή πριν την έναρξη του διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής του ΙΕΠ και της Επιτροπής της Εκκλησίας, ενώ το ένα («Συννεφούλα») εξακολουθεί να βρίσκεται στον Οδηγό του Λυκείου για τον Εκπαιδευτικό (βλ. σελ. 60)» και επανήλθε την ιδίαν ημέραν με δεύτερον ανακοινωθέν ότι «Επισημαίνουμε δε ότι όσον αφορά στα τρία τραγούδια για τα οποία γίνεται λόγος, η μεν «Συννεφούλα» του Δ. Σαββόπουλου δεν αφαιρέθηκε, τα δε δύο άλλα είχαν αφαιρεθεί σε προηγούμενο χρόνο».
Τέταρτον, ο Σεβ. Ύδρας εδήλωσεν ότι «Χρειάζεται δε προσοχή, ώστε να μη παρασυρόμεθα από δημοσιογραφικά κείμενα, έντυπα και ηλεκτρονικά, υποκινούμενα υπό αμφιβόλου ποιότητος ελατήρια, συντεχνιακών και κομματικών συμφερόντων, στερουμένων επιστημονικής επάρκειας. Ας μη λησμονούμε την δυνατότητα που μας παρέχεται, πλέον, ώστε να παρέμβουμε εις την διαμόρφωσιν των τελικών βιβλίων δια τους μαθητάς». Αυτό υιοθετήθη εις το υποτιθέμενον ανακοινωθέν της Ιεραρχίας «Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας… αποφάσισε την συνέχιση του διαλόγου υπό της ιδίας Επιτροπής δια την παρακολούθηση του υλικού των νέων βιβλίων πριν αυτά τυπωθούν». Το Υπουργείον απήντησεν εις το ίδιον ανακοινωθέν ότι «η συγγραφή των διδακτικών βιβλίων είναι έργο αποκλειστικά του ΙΕΠ».
Ο Πρόεδρος του ΙΕΠ κ. Γ. Κουζέλης διευκρίνισεν ότι η «δογματική παρακολούθηση» δεν αφορά εις την συγγραφήν των βιβλίων, αλλά μόνον εις την ορθήν απόδοσιν ενίων κειμένων.
Τελικώς ποίος παρασύρει ποίον Σεβασμιώτατε; Το Υπουργείον πάντως διαψεύδει εσάς!
Φέρει όμως τας ιδίας ευθύνας και η Επιτροπή Τύπου της Ιεραρχίας, η οποία απετελέσθη από τους Σεβ. Δημητριάδος, Σύρου και Πατρών. Εις το «ανακοινωθέν» της Ιεραρχίας αναφέρεται ότι «Η συζήτησις άρχισε από μηδενική βάση. Τι άλλο συμβαίνει μετά την ’’καταργηση’’ των Φ.Ε.Κ. Β 2906 και Β 2920 της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 του τ. Υπουργού κ. Φίλη και ισχύ των Φ.Ε.Κ. Β 2104 και Β 2105 της 19ης Ιουνίου 2017 του νυν Υπουργού κ. Γαβρόγλου». Το Υπουργείον εις το ανωτέρω μνημονευθέν ανακοινωθέν απήντησεν ότι «στα πρόσφατα ΦΕΚ (2104/19-6-2017 και 2105/19-6-2017) δεν δημοσιεύονται νέα Προγράμματα Σπουδών, αλλά βελτιώσεις επί των ήδη εφαρμοζόμενων». Επομένως τα περί «μηδενικής βάσεως» δεν είναι αληθή. Ποίος έγραψεν αυτό το ανακοινωθέν που εκθέτει την Εκκλησίαν;
Δεν είμεθα εμείς που καταλογίζομεν την ευθύνην εις τους Σεβασμιωτάτους Ύδρας, Δημητριάδος, Σύρου και Πατρών (εις τους οποίους οφείλουν να προσ­τεθούν οι Σεβ. Μεσογαίας και Μεσσηνίας, εξ ονόματος και των οποίων ωμίλησεν ο Σεβ. Ύδρας), αλλά ο ίδιος ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρχιεπισκόπου, κ. Χάρης Κονιδάρης, ομιλών εις δημοσιογράφον δια την ιστοσελίδα real.gr της 29ης Ιουνίου εδήλωσεν ότι «Ισχύει στο ακέραιο η εισήγηση του Αρχιεπισκόπου στη Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας Ελλάδος, με βάση την εισήγηση του Μητροπολίτη Ύδρας, Εφραίμ»!
Το ανακοινωθέν του Υπουργείου καταλήγει ως εξής: «Συνοψίζοντας και επί της ουσίας: Τα νέα Προγράμματα Σπουδών… (προτείνουν) μία άλλη προσ­έγγιση στην πολιτισμική και εθνοτική διαφορετικότητα…». Ποίος θα αναλάβη την ευθύνην Σεβασμιώτατοι δια το «έγκλημα» που συντελείται με την αρωγήν σας; «Εδώ πρέπει ένδακρεις να αναρωτηθώμεν τις πταίει;», ως είπεν ο Σεβ. Ύδρας. Αν αυτήν την φράσιν ως και την ακόλουθον «Έχομεν χρείαν… μετανοίας καθημερινής» τας πιστεύει και δεν είναι «λόγια του αέρα», τότε τον καλούμεν να τας κάνη πράξιν θέτων αρχήν από τον εαυτόν του δια τον διασυρμόν που υφίσταται η Εκκλησία.

Previous Article

Μεγάλη απάτη με υπογραφήν Θεοφιλεστάτου; Ήτο άδειο το «σκήνωμα»!

Next Article

Το θεμέλιον των κατορθωμάτων

Διαβάστε ακόμα