Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κατά των νέων Θρησκευτικών!

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Την Κυριακήν 26 Νοεμβρίου 2017, η ωριαία τηλεοπτική εκπομπή του Κρήτη ΤV με τίτλον «Ορθόδοξος Λόγος», την οποίαν παρουσιάζει ο κ. Ιωάννης Λίλης, Καθηγητής Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, ησχολήθη με τον χαρακτήρα του νέου μαθήματος των Θρησκευτικών. Εις την εκπομπήν συμμετείχεν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, ο οποίος προέβη εις βαρυσημάντους παρεμβάσεις σχετικώς με το φλέγον ζήτημα.

Αρχικώς ετέθη το ερώτημα ποίος ήτο ο χαρακτήρ του μαθήματος μέχρι προ τινος και ο προσκεκλημένος π. Κ. Δοξαστάκης απήντησεν ότι ήτο ομολογιακόν με τον Σεβ. Κρήτης να συμπληρώνη: «Παραδοσιακό. Αυτό που ήταν η Παράδοσή μας. Αυτό που ήμασταν εμείς». Συνεχίζων ο π. Κωνσταντί­νος είπε ότι το μάθημα κατήντησε «πανθρησκειακό. Μέσα στα βιβλία υπάρχουν όλες οι θρησκείες του κόσμου» με τον Αρχιεπίσκοπον να υπογραμμίζη «χωρίς λόγο». «Είναι ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει», είπεν ο ιερεύς και ο Αρχιεπίσκοπος απευθυνόμενος προς αυτόν ετόνισεν «ανησυχητικόν η και απαράδεκτον; Απαράδεκτον! Δεν είμαστε αυτοί που είμαστε; Θα χάσουμε την ταυτότητά μας;». Ο θεολόγος-εκπαιδευτικός κ. Εμμανουήλ Ρουσάκης ανέφερε σχετικώς με τας άλλας θρησκείας την ρήσιν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου ότι «το πνεύμα το Ορθόδοξον είναι το αληθές», ενώ τα άλλα πνεύματα είναι «πνεύματα πλάνης» και ο Σεβ. Ειρηναίος επανέλαβεν εντυπωσιασμένος την φράσιν «πνεύματα πλάνης! Πώπω!». Παρούσα εκπαιδευτικός ερωτήθη από τον Σεβασμιώτατον ποία είναι η γνώμη των μαθητών δια το νέον μάθημα και εκείνη απήντησεν ότι τους προκαλεί σύγχυσιν, «ενώ γνωρίζουμε ότι έχουν το περιθώριον μετά το Λύκειον να διαλέξουν», με τον κ. Ειρηναίον να σχολιάζη «πολύ σωστά». Αναφερόμενος εις την ελευθερίαν των μαθητών ο Αρχιεπίσκοπος επεσήμανεν ότι οφείλουν να μάθουν «όχι μόνο τι θέλουν αλλά και το τι είναι το σωστό. Πως να μάθουν τα παιδιά μας την αλήθεια, αν πρώτα δεν ξεκαθαρίσουμε αυτό, εκείνο κ.λπ.».

Η εκπομπή συνέχισε με ζωντανήν σύνδεσιν με τον Καθηγητήν της Παιδαγωγικής εις την Θεολογικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης και νεοεκλεγέντα Πρόεδρον της ΠΕΘ κ. Ηρακλήν Ρεράκην, ο οποίος ανέπτυξε τους λόγους δια τους οποίους το νέο μάθημα είναι αντιπαιδαγωγικόν. Ερωτών τον Σεβασμιώτατον αν συμφωνή, εκείνος απήντησεν «όχι μόνον συμφωνώ, αλλά υπέρ συμφωνώ με όσα είπε ο εκλεκτός καθηγητής, διότι νομίζω ότι είναι σαφέστατα και ορθότατα και θεολογικά και παιδαγωγικά. Ελέχθη προηγουμένως τι θα μάθη το παιδί. Είναι σημαντικόν το τι θα μάθη, αλλά σημαντικώτερον είναι το τι είναι. Τι είναι το παιδί μας (δηλ. ότι είναι μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση). Να αποκτήση το παιδί μία ταυτότητα αληθινή, δική του και όχι βουδιστική η οποιαδήποτε άλλη». Ο κ. Ρεράκης επεσήμανεν ότι αυτό γράφεται και εις το Σύνταγμα, δηλ. να μορφωθή το παιδί συμφώνως προς την ταυτότητα που έχει, με τον Σεβασμιώτατον να υποσημειώνη «και όχι να το παραγνωρίσουμε. Αυτό είμαστε εμείς δεν είμαστε κάτι άλλο». Εις τας αντιρρήσεις που εξέφρασεν ο κ. Καθηγητής δια το συνονθύλευμα των θρησκειών εις το Δημοτικόν ο Αρχιεπίσκοπος συνεπλήρωσεν εμφατικώς «και στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο». Ο κ. Ρεράκης απαντών εις ερώτημα του συντονίζοντος κ. Ι. Λίλη πως κρίνει ότι εις το παλαιόν πρόγραμμα περιελαμβάνετο η διδασκαλία των θρησκειών εις την Β  Λυκείου, ήτο καταφατικός σχετικώς με την πρόβλεψιν γνώσεως των θρησκειών εις την Β  Λυκείου. Εις αυτό το σημείον ο Σεβασμιώτατος παρενέβη λέγων «και να προσθέσω λίγο για την ηλικία. Άλλο το παιδί που είναι στο Δημοτικό, άλλο το παιδί που είναι Γυμνάσιο και άλλο το παιδί που είναι στο Λύκειο και μάλιστα στη Β  Λυκείου. Το παιδί στη Β  Λυκείου μπορεί οπωσδήποτε να ξεκαθαρίση τα πράγματα, αλλά στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο πως;».

Ο κ. Λίλης εζήτησεν από τον Αρχιεπίσκοπον να διευκρινίση τι σημαίνει «παραδοσιακό» και εκεί­νος είπε «2.000 τόσα χρόνια έχουμε αυτήν την παράδοση, τώρα θα την εγκαταλείψουμε; Για ποιό λόγο; Για ποιό λόγο; Θα πάψουμε να είμασε αυτοί που ήμασταν για ποιό λόγο;».

Εις την συνέχειαν της εκπομπής προεβλήθησαν αποσπάσματα από τα βιβλία με τον Σεβασμιώτατον να σχολιάζη σχετικώς όσον αφορά τας περιεχομένας πληροφορίας δια τας άλλας θρησκείας: «μπορούν να τις μάθουν όταν μεγαλώσουν, αλλά Δημοτικού και Γυμνασίου;». Επιπροσθέτως απεκάλυψε  το εξής: «έχω ακούσει ότι μία δασκάλα στο Δημοτικό δεν διδάσκει την Ορθοδοξία, αλλά τις άλλες θρησκείες. Φαντασθείτε μία δασκάλα να μη δίδει στα παιδιά που διδάσκει την δική μας την πίστη, γιατί; Γιατί; Γιατί;… τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν, να βρουν τον δρόμο τους, να ξέρουν που πάνε, όχι να είναι μέσα σε ένα χάος». Ο Αρχιεπίσκοπος ερώτησεν έπειτα τον κ. Ρουσάκην ποία είναι η στάσις των παιδιών. Ο κ. Ρουσάκης απήντησεν ότι κάποια έχουν αποστασιοποιηθή και μάλιστα ότι εις το 11ον Γυμνάσιον Ηρακλείου οι μαθηταί προχώρησαν εις κατάληψιν του σχολείου, δια να διαμαρτυρηθούν. Ο Σεβασμιώτατος εσημείωσεν ότι «αυτό είναι σημαντικό, αυτό είναι σημαντικό… εάν τα παιδιά έκαναν μόνα τους τέτοια αντίδρασι αυτό είναι πολύ σημαντικό». Η παρισταμένη εκπαιδευτικός κ. Ροδούλα Ανδρουλιδάκη έθεσε το ζήτημα σχετικώς με αλλοθρήσκους, που επιθυμούν να παρακολουθούν το μάθημα. «Εγώ έχω ακούσει ότι παιδιά που δεν είναι Ορθόδοξα, που ανήκουν σε άλλες θρησκείες θέλουν να γνωρίσουν την Ορθοδοξία (με το μάθημα των θρησκευτικών από το οποίο δεν παίρνουν απαλλαγή)», είπε ο Αρχιεπίσκοπος και μετά από δύο λεπτά ανέφερε ότι «άκουσα έναν Υπουργό που είπε ότι όλους τους ανθρώπους τους θεωρώ το ίδιο και επίσης ότι είμαι άθεος, δεν λέω όνομα αλλά υπογραμμίζω το γεγονός».

Κατακλείων την εκπομπήν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης είπε δια τον χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών συνοπτικώς τα εξής:

«Πολύ απλά θα πω: Δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτό που είμαστε. Σεβόμαστε τους πάντες και τα πάντα. Όλες τις θρησκείες, όλους τους ηγέτες των θρησκειών. Τα πάντα, τα πάντα σεβόμαστε. Αλλά δεν θέλουμε να διαλύσουμε την δική μας Εκκλησία. Δεν είναι σωστό. Για ποιό λόγο; Για ποιό λόγο θα ταυτίσουμε, θα ανακατέψουμε τα πάντα;

Βεβαίως, μπορούμε να το κάνουμε ως μεγάλοι. Αλλά, να δώσουμε στα παιδιά μας, να συγχύσουμε τα παιδιά μας από μικρά; Σε αυτή την κατάσταση;

Εμείς, ως μεγάλοι είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ο,τι θέλουμε. Αλλά, τα παιδιά μας να μη τους διδάξουμε αυτό που πρέπει να πιστεύουν; Αυτό που είναι; Αυτό που η Ελλάδα είναι; Αυτό που ζούμε; Αυτά να μη τα έχουμε καθόλου;».

Αμείλικτα ερωτήματα

Ποία η θέσις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών δια τα όσα είπεν ο Αρχιεπίσκοπος της Κρήτης εφ’ όσον είναι προφανές ότι έπαψε να υφίσταται συμφωνία;

Πως ο Σεβ. Ύδρας κ. Εφραίμ ισχυρίσθη ότι ο παριστάμενος κατά την συζήτησιν εις το Υπ. Παιδείας Σεβ. Αρκαλοχωρίου συνεφώνησε πλήρως εκ μέρους της Εκκλησίας της Κρήτης;

Διατί δεν λαμβάνει δημοσίως θέσιν ο Σεβ. Αρκαλοχωρίου;

Πότε θα συνέλθη η Ι. Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, δια να ψηφίση δια τα νέα θρησκευτικά;

Πότε θα συνέλθη η Ι. Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, δια να τοποθετηθή ως ολομέλεια δια τα νέα θρησκευτικά;

Πιστεύομεν ότι μετά και από αυτήν την ρητήν έκφρασιν απορρίψεως των θρησκευτικών από τον Αρχιεπίσκοπον της Κρήτης όλοι οι Σεβ. Μητροπολίται της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων έχουν κάθε δικαίωμα και είναι απολύτως δικαιολογημένοι να λάβουν αποφάσεις επιστροφής των παρανόμων πολυθρησκευτικών φακέλων και παραλλήλως να ζητήσουν σύγκλησιν των Ιεραρχιών τους δια το ζήτημα των νέων συγκρητιστικών θρησκευτικών.

 

 

 

 

 

 

Previous Article

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Next Article

Tό καλύτερον δώρον του Γάμου

Διαβάστε ακόμα