Ο Κωνσταντινουπόλεως αμφισβητεί τις αυτοκεφαλίες;

Share:

Κατά την απόδοσιν οφφικίου εις καθηγητήν Πανεπιστημίου ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ανέφερε και τα εξής, συμφώνως προς την ιστοσελίδα fanarion. blogspot.gr της 11ης Ιανουαρίου 2019:

«Ο Πατριάρχης Βαρθολομαί­­ος υπογράμμισε ότι το σύνολο των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι βέβαιοι για την ορθότητα της απόφασης αυτής, αφενός μεν διότι ήταν δικαίωμα των εκατομμυρίων ορθοδόξων πιστών της Ουκρανίας «να αποκτήσουν και αυτοί, όπως όλοι οι λαοί των Βαλκανίων, όπως όλες οι νεότερες Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, την ανεξαρτησίαν των και την ελευθερίαν των», και αφετέρου ήταν δικαίωμα της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως να χορηγήσει αυτό το Αυτοκέφαλο στην Εκκλησία της Ουκρανίας «καθότι αυτή και μόνον έχει το δικαίωμα και το προνόμιον από την ιστορίαν, τους Ιερούς Κανόνες και την πράξιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας να απονέμει το Αυτοκέφαλον, το οποίον είναι πάντοτε επ’ αναφορά προς μίαν μελλοντικήν Οικουμενικήν Σύνοδον, η οποία θα επικυρώσει αυτά τα Αυτοκέφαλα». Όπως διευκρίνισε, «κανένα Αυτοκέφαλο εκτός από τα Αυτοκέφαλα των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου δεν είναι τετελειωμένον, αλλά είναι επ’αναφορά προς μίαν Αγίαν Οικουμενικήν Σύνοδον, η οποία θα συνέλθει εις το μέλλον, συν Θεώ Αγίω».

Δια ποίαν Σύνοδον ομιλεί, αφού δεν συγκαλεί την Ιεραρχίαν του; Δια την διαρκή που είναι αναρμοδία; Δικαίωμα να λάβη αυτοκέφαλον είχε μόνον η κανονική Εκκλησία και όχι οι άνευ χάριτος και ιερωσύνης σχισματικοί! Είναι εντελώς ψευδές ότι οι Ι. Κανόνες γράφουν ότι αυτοκεφαλίας χορηγεί το Φανάρι. Αν μόνον η Οικουμενική Σύνοδος είναι υπεύθυνος δια τα αυτοκέφαλα, τότε ο,τι χορηγεί το Φανάρι είναι άνευ αξίας! Ο Πατριάρχης παρεβίασε τον 4ον Κανόνα της Συνόδου της Αντιοχείας και πρέπει να εγκληθή άμεσα.

Previous Article

ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Next Article

Οι μόνοι που επιχαίρουν είναι οι ΗΠΑ