Ο κ. Επιφάνιος αφαρεί απο τον κ.Φιλάρετο την επαρχία Κιέβου

Share:

Σε απάντηση των ενεργειών του κ. Φιλαρέτου ο κ. Επιφάνιος τον καταργεί από “Επίσκοπο Κιέβου” και τον αφήνει ως απλό Επίσκοπο στην “Αυτοκέφαλη Εκκλησία”. Τα γεγονότα εξελίσσονται ραγδαίως με την σχισματική Εκκλησία να οδεύει στη διάλυση της.

Κατά τη συνεδρίαση της “ιερής συνόδου” της 24ης Ιουνίου 2019, η “Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας” υπό τον κ.Επιφάνιο αποφάσισαν ότι “λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα του παρελθόντος του κ.Φιλάρετου ενώπιον της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, να δηλώσει ότι ο Επίτιμος Πατριάρχης Φιλάρετος παραμένει στην επισκοπή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, αλλά χάνει τα κανονικά δικαιώματα και καθήκοντα που σχετίζονται με τη διοίκηση της επαρχίας »

Δηλαδή ο κ.Φιλάρετος στερήθηκε του δικαιώματος να διοικήσει την «επαρχία» του Κίεβου.

Σε ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση της “ιερής συνόδου” της OCU, ειπώθηκε επίσης ότι όλες οι ενορίες και μοναστήρια θα έλθουν κάτω από την άμεση δικαιοδοσία του κ. Επιφανίου.

spzh.news

Previous Article

Με δογματική και αγιογραφική παρερμηνεία ‘’επένδυσαν’’ θέσεις στο Ουκρανικό

Next Article

Ανακοίνωση της ΠΕΘ για την αναγραφή του θρησκεύματος στα Απολυτήρια

Διαβάστε ακόμα