Ο σατανάς θα εμφανισθή με ράσα, με άμφια, με πατερίτσες και μπαστούνες!

Share:
Στο βιβλίο του χαρισματικού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη “Σωτήρια σαλπίσματα για Ορθοδοξία και Ελλάδα”, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2017, σελ. 44, υπάρχει μια ενότητα με τον ελκυστικό τίτλο “Τελευταίο όπλο του σατανά”. Εκεί διαβάζουμε τα εξής άκρως επίκαιρα:
«Ο Χριστόφορος ο Καλύβας, ένας επιστήθιος φίλος μου, σπουδαία φυσιογνωμία, ιστορική φυσιογνωμία, μου έλεγε προ ετών που συζητούσαμε· Ρε Αυγουστίνε, δεν κατάλαβες τι θα γίνη; Ο σατανάς μετεχειρίσθη όλα τα μέσα για να διαλύση την Εκκλησία.Θα μεταχειριστή εις τους έ σ χ α τ ο υ ς καιρούς και ένα τελευταίο όπλο. Θα ν τ ύ σ η παπάδες και δεσποτάδες πρόσωπα της εξουσίας του· θα τους φ ο ρ έ σ η εγκόλπια και θα τους δώση πατερίτσες. Και διά μέσου αυτών των αρχιερέων θα δ ι α λ ύ σ η την Εκκλησία.
Ο σατανάς θα εμφανισθή με ράσα, με άμφια, με πατερίτσες και μπαστούνες!».
Ο προορατικός Αυγουστίνος Καντιώτης ξέχασε να αναφέρει δίπλα στις μπαστούνες τις μ ά σ κ ε ς!
Ο ίδιος είχε προβλέψει την σημερινή επιδημία: «Έρχεται επιδημία με ένα περίεργο όνομα ασθενείας που θα εξευτελίσει τους γιατρούς […] θα σαρώσει τον κόσμο ολόκληρο σαν σκούπα ηλεκτρική […] Έρχεται εξ Ανατολών φοβερά επιδημία […]».
Άραγε, σε κάποιο άλλο βιβλίο του ο επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης μήπως είχε προβλέψει ότι:
«Κάπου κοντά προς το έτος 2020 ρασοφόροι καρνάβαλοι με λευκή γενειάδα και λευκή μάσκα θα γίνουν πλασιέ του θανάτου, κάνοντας κήρυγμα υπέρ του διαβολίου»;
Κωνσταντίνος Βαθιώτης
Previous Article

Ευθύνες για το δικαίωμα επιλογής έναντι ευθυνών για το «δικαίωμα» επιβολής

Next Article

ΤΗΝ 30ΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ