Ο Μακ. Αλβανίας είχε προειδοποιήσει για το σχίσμα

Share:

Με δύο επιστολές που απέστειλε την 10η Οκτωβρίου και την 7η Νοεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας θέτει στο Φανάρι τις συνέπειες των πράξεών του. Ούτε τους ιδικούς τους ανθρώπους δεν ακούουν στο Πατριαρχείον. Παραθέτουμε εις δύο παραγράφους αποσπάσματα από την 1η και 2α επιστολή αντιστοίχως:

«Ομοιάζει με επικίνδυνον εγχείρησιν απροβλέπτων παρενεργειών. Αι αντιμαχόμεναι ομάδες θα διατηρήσουν την οντότητα και συνοχήν των, όπως επανειλημμένως έχει συμβή εις διαφόρους τοπικάς Εκκλησίας. Τελικώς, αντί της ενότητος των Ορθοδόξων εν Ουκρανία διαφαίνεται κίνδυνος διασπάσεως της ενότητος της Ορθοδοξίας εν τη Οικουμένη… Η Εκκλησία της Αλβανίας θα πράξη παν το δυνατόν, προκειμένου να αποτραπή το σχίσμα εντός της Οικουμενικής Ορθοδοξίας… Τοιαύτη εξέλιξις θα αποτελούσε οδυνηρόν πλήγμα της αξιοπιστίας της Ορθοδοξίας και πρέπει πάση θυσία να αποφευχθή όσον και αν φαίνεται ανέφικτον, πιστεύομεν ότι όλοι πρέπει να «πράξωμεν το παν», δια να επανέλθωμεν εις τας Συν­άξεις των Προκαθημένων και εις τον σχεδιασμόν μιας νέας Μεγάλης Συνόδου. Δεν αγνοού­μεν ότι αι προτάσεις αύται θα θεωρηθούν υπό τινων εξωπραγματικαί και τελικώς μη εφικταί. Εν τούτοις, είμαι πεπεισμένος ότι δεν είναι κανείς ρεαλιστής, εάν δεν πιστεύη εις το θαύμα και ότι «τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ εστιν (Λουκ. 18.18-27)»

«Επαληθεύονται οι φόβοι μας οι οποίοι διατυπώθηκαν προς την αντιπροσωπία του Οικουμενικού Πατριαρχείου (30 Ιουλίου 2018), ότι δηλαδή η σχεδιαζόμενη κατά την παρού­σα χρονική περίοδο χορήγηση αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία θα είναι «πορεία εις ναρκοπέδιον», με οδυνηρές για όλους παρενέργειες… Είναι δυνατόν η απόφαση και η εντολή της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ρωσίας να ακυρώνουν την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στους ορθόδοξους ναούς, οι οποίοι λειτουργούν υπό τη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου; Είναι δυνατόν η Θεία Ευχαριστία, η τελουμένη εις τους ναούς της Μικράς Ασίας, της Κρήτης, του Αγίου Όρους και αλλαχού της γης, δια τους Ρώσους ορθόδοξους πιστούς να είναι τώρα ανυπόστατος; Και αν «μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης» προσέλθουν να μεταλάβουν τα καθαγιασμένα τίμια δώρα, διαπράττουν αμάρτημα δια το οποίον απαιτείται εξομολόγηση;… Θα ζητήσει και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο τη σύγκληση Πανορθοδόξου Διασκέψεως; Ποιά θα είναι τα κριτήρια της τελικής αποφάσεως επ’ ωφελεία της ειρήνης και της ενότητας; Επ’ αυτού, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας δηλώνει πρόθυμη να συμμετάσχει κανονικώς σε Σύναξη Προκαθημένων που θα συγκληθεί».

Previous Article

Κωνσταντίνος Κατσίφας: Οι Έλληνες κέρδισαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Next Article

Αντίδραση απο τη Μόσχα για την απόφαση του Φαναρίου

Διαβάστε ακόμα