Ο Σεβ. Ηλείας υπέρμαχος της Μ. Συνόδου

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Μετά τας προ μηνών δηλώσεις του δια το Τέμενος εις τας Αθήνας, με τας οποίας επίκρανε πολλούς, ο Σεβ. Ηλείας προέβη εις δηλώσεις σχετικά με την Μ. Σύνοδον. Ο ίδιος επιθυμεί την σύγκλησίν της, καθώς συμμετείχε και τον Ιανουάριον εις την συνεδρίασιν της Γενεύης. Ερωτά όμως τους υπολοίπους Ιεράρχας, οι οποίοι δεν ήσαν παρόντες και έλαβαν τα κείμενα εις τας χείρας τους μόλις προ τριμήνου κατά πόσον συμφωνούν; Να υπενθυμίσωμεν πάντως ότι το 1/3 των Ιεραρχών τον Ιανουάριον είχε ταχθή κατά. Και λογικόν είναι, αν αναλογισθή κανείς μόνον το κόστος. Ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος προέβη εις την αποκάλυψιν ότι τα έξοδα της αντιπροσωπίας θα είναι κατά προσέγγισιν 120.000 ευρώ (!) πράγμα ανεπίτρεπτον, όταν σχεδόν οι μισοί Έλληνες ευρίσκονται εις το όριον η κάτω από το όριον της πτωχείας. Αυτό είχαν καταλάβει πολλοί από τους Ιεράρχας, ακόμη και όσοι δεν συμμερίζονται υποχρεωτικώς τας αντιοικουμενιστικάς ενστάσεις περί των κειμένων της Μ. Συνόδου, ότι δηλ. δεν είναι καιρός δια παγκοσμίους φιέστας. Οφείλομεν πάντως να αναγνωρίσωμεν την ειλικρίνειαν του Σεβ. Ηλείας, ο οποίος ευθαρσώς εξέφρασε την άποψιν ότι «δεν έχει ακόμη καλά προπαρασκευαστεί η Σύνοδος», εννοών ότι παρά την πολυετή προετοιμασίαν επεσπεύθη βιαίως υπό του Φαναρίου, ως μη ώφελε. Επειδή η βιασύνη αυτή είναι δυνατόν να επιφέρη διάλυσιν της ενότητος εις την Ορθοδοξίαν, δεν θα ήτο καλύτερον να ανεβάλετο; Δεν θα έπρεπε ως γηραιός Ιεράρχης να προβάλη την σύνεσιν;

 

Previous Article

Το Βατικανόν επιχειρεί να συγκαλύψη τα εγκλήματα κληρικών του;

Next Article

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης: «Δεν γνωρίζαμε τίποτε»

Διαβάστε ακόμα