Ο ΣΕΒ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΔΕΔΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΟΥ;

Share:

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὸν κ. Τσίπραν, τὸν κ. Γαβρόγλου καὶ τὸν “στενόν” του συνεργάτην εἰς ζητήματα ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας Σεβ. Ἰωαννίνων κ. Μάξιμον.

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης

Παρεπέμφθη εἰς τό Τριμελές Ἐφετεῖον Κακουργημάτων

Ἡ ὑπόθεση τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Φιλόθεου Δέδε, πού κατ’ ἐπανάληψη ἔχει ἀναδείξει ὁ Ὀρθόδοξος Τύπος, σύμφωνα μέ τό Βούλευμα (83/2019) τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν Ἰωαννίνων, παραπέμφθηκε ἐνώπιον τοῦ Τριμελοῦς Ἐφετείου Κακουργημάτων Ἰωαννίνων, γιά τήν δικάσιμο τῆς 19.11.2019. Ὁ Ἀρχιμ. Φιλ. Δέδες, ὁ ὁποῖος τά τελευταῖα χρόνια εἶναι ὑπεύθυνος τῆς Ναοδομίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἀντιμετωπίζει τό ἑξῆς κατηγορητήριο: «Συγκρότηση καί διεύθυνση ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης, διακεκριμένη περίπτωση κλοπῆς πράγματος ἀφιερωμένου στή θρησκευτική λατρεία ἀπό τόπο προορισμένο γιά τή θρησκευτική λατρεία, τελεσθεῖσα ἀπό δράστες πού εἶχαν ἑνωθεῖ νά διαπράττουν κλοπές κατ’ ἐπάγγελμα, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπῆς μνημείου, τελεσθεῖσα κατ’ ἐπάγγελμα, διάθεση μνημείων προϊόντων ἐγκλήματος, τελεσθεῖσα κατ’ ἐπάγγελμα καί διάθεση προϊόντων ἐγκλήματος».

«Ἡ λεία σχεδόν πλησιάζει τό 1.000.000 εὐρώ»

Ἡ ὑπόθεση αὐτή ἔχει ἀπασχολήσει, ἀλλά καί ταλανίσει ἔντονα τήν τοπική κοινωνία τῶν Ἰωαννίνων ἀλλά καί τόν τοπικό ἡμερήσιο τύπο τῆς πόλεως τά τελευταῖα χρόνια. Ὁ ἐν λόγω Ἀρχιμανδρίτης μαζί μέ πέντε ἄλλα ἄτομα, τά ὁποῖα χαρακτηρίζονται ὡς συνεργοί του, κατηγοροῦνται ὅτι ἔκλεψαν εἰκόνες καί κειμήλια ἀπό Μοναστήρια καί ἐκκλησίες τῆς περιφέρειας τῆς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων ἀλλά καί ἄλλων περιοχῶν τῆς Χώρας.
«Ἡ ἀντίστροφη μέτρηση», ἀναφέρει ἡ ἐφημερίδα τῶν Ἰωαννίνων Πρωϊνός Λόγος σέ ἄρθρο της, «γιά τό κύκλωμα τῶν ἀρχαιοκαπήλων ἄρχισε τό 2009, μέ τήν κλοπή στό Κούκουλι Ζαγορίου. Στήν δικογραφία πού ἔχει σχηματισθῆ ἔχουν προκύψει στοιχεῖα γιά κλοπές πού ἄρχισαν ἀπό τό 2004, ἐνῶ ἡ δράση τῶν ἱεροσύλων εἶχε ἐπεκταθεῖ καί σέ ἄλλες περιοχές πέρα τοῦ Νομοῦ Ἰωαννίνων (π.χ. Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ξάνθης, Πάρου) ἀκόμα καί στήν Ἀθήνα, τά δέ κλοπιμαῖα, τά ὁποῖα μετέπειτα διέθεταν μέ ποικίλους τρόπους πρός πώληση, ἦσαν ὅλα ἀνεκτίμητης ἀξίας, γιά αὐτό ὑπολογίζεται ὅτι ἡ λεία σχεδόν πλησιάζει τό 1.000.000 ευρώ».

Ἔλαμψαν διά τῆς ἀπουσίας τους
ἡ Μητρόπολις Ἰωαννίνων
καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι κατά τίς παραμονές τῆς ἐκλογῆς τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου, ὁ Πρωινός Λόγος ὑποδείκνυε στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας ὅτι «προχωρᾶ στήν ἀνάδειξη τοῦ διαδόχου τοῦ μακαριστοῦ Θεοκλήτου, δίχως ἀπό πρίν νά ἔχουν ἐρευνηθεῖ καί διαλευκανθεῖ οὐσιαστικά ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τήν Ἱερά Μητρόπολη. Δίνεται ἡ ἐντύπωση», συνεχίζει τό δημοσίευμα, «ὅτι μέ τίς ἐσπευσμένες διαδικασίες ἐκλογῆς ἐπιχειρεῖται τό ‟κλείσιμο” αὐτῶν τῶν ζητημάτων». Καί μεταξύ τῶν ζητημάτων πού ἀπασχολοῦσαν τήν Μητρόπολη, σημειώνεται εἶναι «Κεφάλαιο τρίτο, οἱ θρησκευτικοί θησαυροί: Εἶναι κυριολεκτικά μία ‟χαίνουσα πληγή” στήν Μητρόπολη Ἰωαννίνων, τήν ὁποία τόσο ὁ μακαριστός Θεόκλητος, ὅσο καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν τήν ἔχουν ‟ἀκουμπήσει” καί Ἀναπάντητο ἐρώτημα παραμένει τό ‟γιατί”». Ἕνα ἀπό τά ἀνεξήγητα ἐρωτήματα εἶναι καί τό ὅτι ἐνῶ κινητοποιήθηκαν γιά τόν ἐντοπισμό τῶν κλεμμένων εἰκόνων, ἡ πρώην Νομαρχία, πρώην Δῆμοι, τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, Ἑλληνικές Πρεσβεῖες, ἡ Ἰντερπόλ, ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία, ἔλαμψαν διά τῆς ἀπουσίας τους ἡ Μητρόπολη Ἰωαννίνων καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀκόμη καί σέ ἐπίπεδο ἐπισπεύδοντος ‟ἐνάγοντος”. Καί σημειώνεται σέ δημοσίευμα σχετικά μέ τό ζήτημα «Ἀνεξήγητη ἡ ἀδιαφορία ἀλλά καί ἡ σιωπή»!

Ἆραγε ὁ Σεβ. Ἰωαννίνων
θά παραστῆ εἰς τήν ἐκδίκασιν;

Παραμονές τῆς ἐκδίκασης τῆς ὑπόθεσης τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Φιλόθεου Δέδε ἀπό τό Τριμελές Ἐφετεῖο Κακουργημάτων Ἰωαννίνων τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι, ἐάν τά ἀναπάντητα ἐρωτήματα θά παραμείνουν;
Ἆραγε ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος θά παραστῆ στήν ἐκδίκαση τῆς ὑπόθεσης ὡς Πολιτική Ἀγωγή; Ἐφ’ ὅσον ὁ κατηγορούμενος, Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Δέδες εἶναι ἱερεύς ἐν ἐνεργείᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του. Ἀφ’ ἑτέρου δέ λόγω τῆς φύσεως ἀλλά καί τοῦ ἀντικειμένου τῶν κακουργημάτων τῶν προσδιορισθέντων στό Βούλευμα καί τοῦ -ἐξ αὐτῶν τῶν λόγων- αὐτονοήτου ἐννόμου συμφέροντος τῆς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, νά δηλώση παράσταση πρός ὑποστήριξη τῶν ἀνωτέρω κατηγοριῶν.
Πρέπει νά ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπειδή πρόκειται γιά μνημεῖα μεταγενέστερα τοῦ 1453, δέν τίθεται ζήτημα κυριότητος -ἄρα καί ἐννόμου συμφέροντος τοῦ Δημοσίου-, συνεπῶς τό σχετικό δικαίωμα περιέρχεται κατά ἀποκλειστικότητα στά Ν.Π.Δ.Δ. (Ναούς καί Μονές), πού ἔχουν τήν κυριότητα αὐτῶν τῶν κειμηλίων καί τῶν εἰκόνων ἀλλά καί ἀπό χώρους λατρείας ἀπό τούς ὁποίους ἔγιναν οἱ κλοπές (ὥστε νά ἐπιστραφοῦν ἀντιστοίχως σέ αὐτούς). Ἡ δέ ἰδιότητα τοῦ ἱερέως καί μάλιστα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων καθιστᾶ ἐπιτακτική τήν δυναμική παρουσία τῆς Μητροπόλεως στό Δικαστήριο, ὥστε νά συμβάλη ἀπό τήν δική της πλευρά στήν ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης καί στήν τιμωρία τῶν προσώπων πού θά κριθοῦν ἔνοχοι.

Θά εἶναι ἐκτεθειμένος εἰς σχόλια
εἰς τήν τοπικήν κοινωνίαν

Σύμφωνα μέ πληροφορίες, οἱ Μητροπολίτες Γρεβενῶν κ. Δαβίδ καί Παροναξίας κ. Καλλίνικος, ὡς ἐμπλεκόμενοι στήν ὑπόθεση Δέδε, ἀφοῦ ἔχουν σημειωθῆ κλοπές εἰκόνων ἀλλὰ καί ἄλλων θρησκευτικῶν ἀντικειμένων στίς Μητροπόλεις τους, ἔχουν δηλώσει παράσταση Πολιτικῆς Ἀγωγῆς. Ἐάν ὁ Σεβασμιώτατος κ. Μάξιμος δέν παραστῆ στήν ἐκδίκαση τῆς ὑπόθεσης ὡς πολιτικός ἐνάγων, τότε ὅλες οἱ ἀστικές ἀξιώσεις ὑπέρ τοῦ Μητροπλίτου δέν θά χαθοῦν; Καί ἐνδεχόμενα θά δημιουργηθοῦν ὑποψίες περί ψευδῶν καταγγελιῶν.
Δυστυχῶς, στίς ἡμέρες μας ἄτομα πού στεροῦνται τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους ἔχουν εἰσβάλει στήν Ἐκκλησία μέ τήν ἀνοχή καί τήν σιωπή τῶν πολλῶν, ἀφοῦ ἡ ἀλλοτρίωση καί ἡ ἐκκοσμίκευση ἔχουν κατακλύσει τήν ἐκκλησιαστική ζωή. Ἀλλά καί τά σκάνδαλα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τό τελευταῖο διάστημα ἔχουν πολλαπλασιασθῆ μέ ἀποτέλεσμα τόν ἔντονο σκανδαλισμό τῶν πιστῶν ἀλλά καί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Υἱικῶς καλοῦμε καὶ παρακαλοῦμε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κ. Μάξιμο, ὅπως δηλώση παράσταση Πολιτικῆς Ἀγωγῆς στήν ὑπόθεση τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου Δέδε, διότι διαφορετικά θά εἶναι ἐκτεθειμένος σέ σχόλια τόσο στήν τοπική κοινωνία τῶν Ἰωαννίνων ἀλλά καί σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Ἐπίσης, θά εἶναι ἔκθετος γιά ἀμέλεια, γιά ἀδιαφορία ἀλλά καί γιά συγκάλυψη καί συνενοχή διά τῆς σιωπῆς του. Τήν στιγμή μάλιστα πού, ὅπως πληροφορηθήκαμε, ἡ Εἰσαγγελία Ἐφετῶν Ἰωαννίνων ἔστειλε στόν Σεβασμιώτατο τό Βούλευμα μέ τήν ἐντολή νά προχωρήση σέ ἐκεῖνες τίς ἐνέργειες πού τόν ἀφοροῦν καί προβλέπονται ἀπό τόν Νόμο. Τέλος, ἡ σιωπή τοῦ Μητροπολίτου κ. Μαξίμου θά ἔχη σάν ἀποτέλεσμα νά κατηγορηθῆ ὅτι δέχεται πιέσεις ἤ καί ἐντολές, μέ τραγικά ἐπακόλουθα οἱ ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας νά βροῦν λαβή νά τήν διασύρουν καί ἔτσι ἡ χαίνουσα πληγή καί ἡ καχυποψία νά συνεχίζη νά ταλανίζη τήν πολύπαθη Μητρόπολη Ἰωαννίνων.
Τέλος, ὁ Μακαριώτατος δήλωσε γιά τήν κακοποίηση παιδιοῦ ἀπό ἱερέα, καί πολύ σωστά, «τόν βαθύτατο πόνο του ὡς κληρικοῦ καί τήν ὀργή του ὡς ἀνθρώπου». Ἆραγε γιά τήν ὑπόθεση Δέδε, πού εἶναι μεῖζον ἐκκλησιαστικό καί ποινικό θέμα, δέν θά πρέπη νά ἐκδηλώση τήν ἴδια ἄν ὄχι καί μεγαλύτερη καταδίκη του;

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Next Article

Ὁ Ἀλβανίας πρόεδρος διαθρησκειακοῦ ὀργανισμοῦ!

Διαβάστε ακόμα