Ο συκοφάντης του Ο.Τ. είναι όργανον της μασονίας;

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

 

Πλήρης διαστροφή του άρθρου «Είναι η Ρωσία ιδανικός σύμμαχος της Ελλάδας;» επιχειρείται από αυτοτιτλοφορούμενον δημοσιογράφον. Κατηγορείται ο Ο.Τ. ότι μεροληπτεί υπέρ μιας παρατάξεως με μοναδικόν επιχείρημα ότι γίνεται αναφορά εις τον Ι. Καποδίστριαν, τον μόνον Κυβερνήτην της Ελλάδος, ο οποίος εθυσιάσθη πραγματικά δια την Πατρίδα του. Υπενθυμίζομεν ότι η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει επισήμως προ τριετίας τιμήσει τον Ι. Καποδίστριαν, αλλά και εις προσφάτους δηλώσεις Ιεράρχαι βλέποντες το σημερινόν αδιέξοδον υποδεικνύουν προς τα κόμματα την ανάγκην ενός Καποδιστρίου! Ο διαβολεύς του άρθρου προφανώς δεν συμφωνεί, διότι έχει επαινέσει με άρθρον του τον κ. Μητσοτάκην, ο οποίος εψήφισεν υπέρ του συμφώνου, του τεμένους, υπεχρέωσε τους βουλευτάς του να αποσύρουν τας υπογραφάς τους από το Τάμα του Έθνους και επεσκέφθη την γνωστήν Λέσχην Bildeberg! Προφανώς ο συκοφάντης επιθυμεί η Ελλάς να κυβερνά­ται υπό της μασονίας, εφ’ όσον εις έτερον άρθρον του θεωρεί απολύτως φυσιολογικόν και θεμιτόν οι πολιτικοί (κάθε είδους…) να επεμβαίνουν εις τα απολύτως εσωτερικά ζητήματα της Εκκλησίας! Δια τούτο και δεν γράφει ποτέ εναντίον της μασονίας, αλλά επιτίθεται συνεχώς εναντίον του Ο.Τ.! Ο Ο.Τ. πολεμά την μασονίαν, πολεμών σφοδρώς τον Οικουμενισμόν, ο οποίος χρηματοδοτείται από την μασονίαν και είναι εργαλείον της! Όσον αφορά εις τας εμμονικάς διενέξεις του με ευλαβή κληρικόν αρθρογράφον του Ο.Τ., ας επικοινωνήση με τον ίδιον και ας μη τον χρησιμοποιή ως προκάλυψιν δια να υπονομεύη τον Ο.Τ., ο οποίος δίδει φωνήν εις όλους τους αγωνιστάς Ορθοδόξους!

Γ. Τραμπούλης

Previous Article

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΙΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Next Article

Η καταδίκη του Ηγουμένου της Ι. Μονής Εσφιγμένου και ο αντιοικουμενιστικός αγών

Διαβάστε ακόμα