Πανάξιοι οἱ Καθηγούμενοι τῶν Ἱ. Μ. Φιλοθέου καὶ Ξηροποτάμου

Share:

 

Μὲ χαρὰν ἠκούσθη ἡ εἴδησις ὅτι δύο Ἁγιορεῖται Ἡγούμενοι προετίμησαν τὴν ἀλήθειαν ἀπὸ τὴν ὑποκρισίαν τῶν καλῶν σχέσεων καὶ δὲν ἐδέχθησαν νὰ συλλειτουργήσουν μὲ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι συλλειτουργοῦν μὲ τοὺς καθῃρημένους, ἀφωρισμένους, ἀχειροτονήτους καὶ αὐτοχειροτονήτους Οὐκρανούς. Συντόμως θὰ δημοσιεύσωμεν καὶ ἀποκλειστικάς πληροφορίας μέσα ἀπὸ τὸ Φανάρι, αἱ ὁποῖαι δικαιώνουν πλήρως τὴν στάσιν των. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «exapsalmos.gr» τῆς 9ης Ἀπριλίου 2023:

«Ὁ Ἡγούμενος τῆς ἑορτάζουσας Ἱ. Μονῆς Φιλοθέου τοῦ Ἄθω, ἀρχιμ. Νικόδημος, κάλεσε μετὰ τὸ πέρας τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου  τὸν συμμετέχοντα ὡς ἀπεσταλμένο καὶ  ἐκπρόσωπο τῆς Ἱ. Μονῆς  Παντοκράτορος Ἱεροδιάκονο Νήφωνα Παντοκρατορινὸ καὶ τὸν Ἱερομόναχο Βησσαρίωνα Ξενοφωντινὸ καὶ τοὺς εἶπε ὅτι δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ μείνουν  στὴν πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τὴν ἑπόμενη ἡμέρα.

«Δὲν σᾶς θεωρῶ  αἱρετικούς», τούς εἶπε, «ἀλλὰ οἱ Μονὲς σας ἀναγνώρισαν   καὶ  συλλειτούργησαν   μὲ σχισματικούς! Ὡς ἐκ τούτου δὲν μπορεῖτε νὰ μείνετε καὶ νὰ λειτουργήσετε μαζί μας».

Καὶ αὐτὰ ὁ ἡγούμενος τῆς Φιλοθέου τὰ εἶπε καὶ τὰ ἔκανε ὑπὸ τὴν ἐνθάρρυνση τοῦ ὁμοϊδεάτη του ἡγουμένου τῆς Ξηροποτάμου Ἰωσὴφ ποὺ ἦταν παρὼν καὶ οἱ πληροφορίες μᾶς λένε ὅτι αὐτὸς ὅπλισε μὲ  θυμὸ τὸν  Νικόδημο, γιὰ νὰ ξεσπάσει στοὺς δύο Μοναχοὺς καὶ νὰ πεῖ ὅσα εἶπε στὸν Ἱεροδιάκονο Νήφωνα Παντοκρατορινὸ καὶ στὸν Ἱερομόναχο Βησσαρίωνα Ξενοφωντινό.

Προεξάρχων Ἀρχιερεὺς  στὴν πανήγυρη τῆς Φιλοθέου ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. Θεολόγος».

Previous Article

Ἐπικίνδυνος ἐμμονὴ Ἐπιστασίας καὶ Ἱ. Κοινότητος διὰ ἔξοδον Ἐφεστίου Εἰκόνος «Ἄξιόν Ἐστιν» ἐν ὄψει ἐκλογῶν

Next Article

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Βατοπαιδίου δὲν προβληματίζεται;