«Πανηγύρεις ἤ Πανηγύρια; Τό ἐκκλησιαστικό καί τό κοσμικό καλοκαίρι»

Share:

  Τήν Δευτέρα 27.5.2024 πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ἀπό τόν π. Γεώργιο Χάας μέ θέμα: «Πανηγύρεις ἤ Πανηγύρια; Τό ἐκκλησιαστικό καί τό κοσμικό καλοκαίρι»

=======================================================================

Ἐγγραφεῖτε στό κανάλι τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου στό Youtube πιέζοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UCn4UA2uTJ0d72RyGC_nxOAA, γιά νά λαμβάνετε ἐνημερώσεις σχετικά μέ τίς Ὁμιλίες τῆς Π.Ο.Ε. Πιέστε τό πλήκτρο Ἐγγραφῆς (Subscribe) καί πατῆστε στήν καμπάνα γιά νά λαμβάνετε εἰδοποιήσεις μόλις δημοσιεύονται νέα βίντεο.

=======================================================================

Previous Article

Ὁ Ἐσταυρωμένος στό Ἱερό Βῆμα

Next Article

«Ἀνάστασιν Χριστού θεασάμενοι»