Πανορθόδοξον μὲ ὅλους τοὺς Ἐπισκόπους

Share:

Ἐμεῖς, καὶ ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι λέγοντας Πανορθόδοξο Ἱερὰ Σύνοδο, ἐννοοῦμε, μόνον ἕνα πρᾶγμα. Τὴν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ΣΥΝΟΔΟ, ΟΛΩΝ τῶν ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, (Ἰδίοις ἐξόδοις), καὶ τῶν Βοηθῶν, Τιτουλάριων κ.τ.λ., μὲ ἐλευθέρα Ἀποστολικὴ παρουσία, μὲ ΙΣΗ γνώμη καὶ ψῆφο.

Ὄχι τὸ δαιμονικῆς ἐμπνεύσεως, καινοφανὲς μετὰ 2000 ἔτη,  Ἐξωρθόδοξο “Κολυμβάρι”, ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ χωρὶς λόγο καὶ ψῆφο. Οὔτε οἱ Ἀντικανονικὲς λεγόμενες Συνάξεις Προκαθήμενων.

Σημειωτέον ὅτι τὶς Ἀντικανονικές, μᾶλλον Παρακανονικές,  Συνάξεις Προκαθήμενων, κατὰ δημοσίευμα τοῦ Ο.Τ. καί κατὰ τὴν ἀποκάλυψη Προκαθημένου τινός, χρησιμοποίησε δολίως τὸ Φανάρι, γιὰ νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι, ἐν αὐταῖς, τοῦ ἀπεδόθη, ἐν δόξῃ,  τὸ λεγόμενο αὐτοκρατορικὸ ἤ Νέο-Παπικό του “Πρωτεῖ­ον”, ἀπὸ τοὺς παγιδευθέντες 13 ἀφελεῖς Προκαθημένους.

Ἄρα, οὐδεμία πλέον Ἀντικανονικὴ  Σύναξις Προκαθημένων ἐπιτρέπεται νὰ ἐπανεμφανισθῆ. Διότι ἀποτελεῖ μία παμπόνηρο σατανικὴ ἔμπνευσι καὶ μία καλοστημένη τέλεια παγίδα κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἐπιτρέπεται μόνον μία Παν­ορθόδοξος Ἱερὰ Σύνοδος, μὲ συμμετοχή, (ὡς ἔπραξε καὶ ὁ Δοσίθεος) ἁπάντων τῶν Ἀρχιερέων, ἀνεξαρτήτως τίτλου ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ. Μία μεγαλειώδης Ἱερὰ Σύνοδος 1000 περίπου Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων καί ὄχι ἡ σατανικὴ γελοιογραφία Συνόδου Προκαθήμενων, πού καταργεῖ τοὺς ἄλλους 986 Κανονικοὺς Ἐπισκόπους.

Ἀνάλογο παράδειγμα. Γίνεται σύναξις τῶν ἕξ-ἑπτὰ Ἀρχηγῶν κομμάτων τῆς Ἑλλάδος καὶ καταργεῖται ἡ Βουλὴ τῶν 300 ἐκπροσώπων τοῦ λαοῦ, τῶν Βουλευτῶν. Ὅλοι αὐτὴ τὴν σύν­αξι Ἀρχηγῶν θὰ τὴν ἀποκαλοῦ­σαν ὡς ἕνα σατανικὸ ἔκτρωμα, και παρὰ φύσιν ἐξάμβλωμα. Παμπόνηρο, πασιφανῆ κατάλυσι τῆς δημοκρατίας.

Previous Article

Χριστός ἐφάνη ἐν Ἰορδάνῃ καί τόν κόσμον ἐφώτισεν

Next Article

Στὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ

Διαβάστε ακόμα