Παπικοὶ «Ἱεράρχαι» συμφωνοῦν μὲ τὸν Σεβ. Ν. Ἰωνίας διὰ τοὺς ὁμοφυλοφίλους

Share:

Ἡ μόνη διαφορὰ εἶναι ὅτι οἱ παπικοὶ προχώρησαν καὶ εἰς δημιουργίαν εἰδικῆς εὐλογίας διὰ τὴν συμβίωσιν ὁμοφυλοφίλων. Ἡ ἰδία στάσις καὶ ἐκεῖ καὶ ἐδῶ: ἡ κεντρικὴ διοίκησις τηρεῖ ἐπισήμως μίαν ἀρνητικὴν γραμμήν, ἀφήνει ὅμως ἐλευθέρους τοὺς «Ἐπισκόπους» νὰ ὑποστηρίζουν καὶ τὰ ἐναντία εἰς τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιον. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «kosmodromio.gr» τῆς 21ης Σεπτεμβρίου 2022:

«Οἱ Φλαμανδοὶ Ρωμαιοκαθολικοὶ ἐπίσκοποι ἐξέδωσαν ἔγγραφο, ποὺ ἐπιτρέπει οὐσιαστικὰ τὴν εὐλογία τῶν ἑνώσεων ὁμοφυλόφιλων, σὲ πεισματικὰ Εὐθεῖα ἀντίθεση τῆς ἀπόφασης κατὰ τέτοιων πρακτικῶν ἀπὸ τὸ δογματικὸ γραφεῖο τοῦ Βατικανοῦ.

Τὸ ἔγγραφο ποὺ δημοσιεύτηκε στὸν ἱστότοπο τῆς Διάσκεψης τῶν Ἐπισκόπων τοῦ Βελγίου πρότεινε ἕνα τελετουργικὸ ποὺ περιλάμβανε μία προσευχὴ καὶ μία εὐλογία γιὰ σταθερὲς ἑνώσεις ὁμοφυλοφίλων. Ἀλλὰ τονίζεται στὸ ἴδιο ἔγγραφο ὅτι δὲν ἦταν «αὐτὸ ποὺ καταλαβαίνει ἡ Ἐκκλησία μὲ ἕνα μυστηριακὸ γάμο».

Τὸ ἔγγραφο ἀναφέρει ὅτι ἡ Ἐκκλησία θέλει νὰ εἶναι «ποιμαντικὰ κοντὰ σὲ ὁμοφυλόφιλα ἄτομα» καὶ νὰ εἶναι μία «φιλόξενη Ἐκκλησία ποὺ δὲν ἀποκλείει κανένα».

Τὸ τελετουργικὸ θὰ ξεκινᾶ μὲ προσευχὲς καὶ περιλαμβάνει τὴ δέσμευση τῶν δύο ἀνθρώπων μπροστὰ στὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους νὰ εἶναι πιστοὶ ὁ ἕνας στὸν ἄλλο. Θὰ τελειώνει μὲ περισσότερη προσευχὴ καὶ αὐτὸ ποὺ τὸ ἔγγραφο ἀποκαλοῦσε «εὐλογία».

Τὸν Μάρτιο τοῦ 2021, ἀπαντώντας σὲ ἐπίσημες ἐρωτήσεις ἀπὸ μία σειρὰ ἀπὸ ρωμαιοκαθολικὲς ἐπισκοπὲς σχετικὰ μὲ τὸ ἐὰν ἐπιτρέπεται ἡ πρακτικὴ τῆς εὐλογίας τῶν ὁμοφυλοφίλων, τὸ γραφεῖο δογμάτων τοῦ Βατικανοῦ, ἡ Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF), ἀποφάσισε ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται.

Ἐκείνη τὴν ἐποχή, τὸ CDF εἶπε ὅτι ἡ ἀπόφασή του «δὲν εἶχε σκοπὸ νὰ εἶναι μία μορφὴ ἄδικης διάκρισης, ἀλλὰ μᾶλλον μία ὑπενθύμιση τῆς ἀλήθειας τῆς λειτουργικῆς ἱεροτελεστίας» τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου καὶ τῆς εὐλογίας ποὺ συνδέεται μὲ αὐτό.

Σὲ ἀπάντηση σὲ αὐτὴν τὴν ἀπόφαση, ὁ ἐπίσκοπος Τζὸν Μπόνι τῆς Ἀμβέρσας εἶπε ὅτι «νιώθω ντροπὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία μου» καὶ ζήτησε συγγνώμη ἀπὸ ὅσους πληγώθηκαν ἀπὸ τὴν «ὀδυνηρὴ καὶ ἀκατανόητη» ἀπόφαση.

Ὁ πάπας Φραγκίσκος ἔχει δηλώσει ὅτι εἶναι ἀντίθετος μὲ τὸν γάμο ὁμοφυλόφιλων στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὑποστηρίζει τὴ νομοθεσία γιὰ τὶς ἀστικὲς ἑνώσεις, γιὰ νὰ παρέχει στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια νομικὴ προστασία καὶ δικαιώματα, ὅπως ἡ κληρονομιὰ καὶ ἡ κοινὴ ὑγειονομικὴ περίθαλψη.

Τὸ ἔγγραφο τῶν Φλαμανδῶν ἐπισκόπων ἀνέφερε ὅτι ὁρισμένοι καθολικοὶ ὁμοφυλόφιλοι παρέμειναν ἄγαμοι καὶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τὸ ἐκτιμοῦσε. Ἡ Ἐκκλησία διδάσκει ὅτι ἐνῷ ὁ ὁμοφυλοφιλικὸς προσανατολισμὸς δὲν εἶναι ἁμαρτωλός, οἱ ὁμοφυλοφιλικὲς πράξεις εἶναι.

Ἀλλὰ τὸ ἔγγραφο προσέθεσε ὅτι «μερικοὶ προτιμοῦν νὰ ζοῦν ὡς ζευγάρι, σὲ διαρκῆ καὶ πιστὴ ἕνωση μὲ ἕνα σύντροφο» καὶ ὅτι μία τέτοια σχέση «μπορεῖ ἐπίσης νὰ εἶναι πηγὴ εἰρήνης καὶ κοινῆς εὐτυχίας».

Οἱ ἐπίσκοποι κατήγγειλαν τὴν «ὁμοφοβικὴ βία» καὶ εἶπαν ὅτι ἤθελαν «νὰ ἑδραιώσουν δομικὰ τὴν ποιμαντική τους δέσμευση στὰ ὁμοφυλόφιλα ἄτομα».

Ἀνακοίνωσαν ἐπίσης, τὸν διορισμὸ τοῦ Γουίλι Μπομπίικ, ἑνὸς ὁμοφυλόφιλου Καθολικοῦ, ὡς πρόσθετου μέλους τοῦ προσωπικοῦ στὸ τμῆμα τους γιὰ τὴν ποιμαντικὴ φροντίδα τῶν οἰκογενειῶν, γιὰ νὰ ἐπιβλέπει τὴ φροντίδα τῶν ὁμοφυλόφιλων Καθολικῶν. Ἕνας κληρικὸς μὲ παρόμοια καθήκοντα θὰ διοριστεῖ σὲ κάθε ἐπισκοπὴ στὴ Φλάνδρα, τὸ ὁλλανδόφωνο τμῆμα τοῦ Βελγίου.

«Εἶμαι περήφανος ποὺ ἀνήκω στὴ Φλαμανδικὴ Ἐκκλησία», δήλωσε ὁ Μπομπίικ στὸ Reuters. «Ἐλπίζω ὅτι καὶ οἱ θρησκευόμενοι σὲ ἄλλες χῶρες θὰ τὸ βιώσουν αὐτό, καὶ ἐλπίζω ὅτι αὐτὴ εἶναι μόνο ἡ ἀρχή».

Ὁ Φράνσις ΝτεΜπερνάντο, ἐκτελεστικὸς διευθυντὴς τῆς Καθολικῆς ΛΟΑΤΚΙ ὁμάδας New Ways Ministry, μὲ ἕδρα τὶς ΗΠΑ, εἶπε ὅτι ἡ κίνηση θὰ ἦταν εὐλογία τόσο γιὰ τὸ ζευγάρι ὅσο καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία.

«Αὐτοὶ οἱ ἱεράρχες ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη εἶναι πιὸ σημαντικὴ ἀπὸ τὴ σεξουαλικὴ συμπεριφορὰ καὶ ἡ ἀγάπη εἶναι κάτι ποὺ ἡ Ἐκκλησία πρέπει πάντα νὰ εὐλογεῖ», εἶπε σὲ μία δήλωση».

Previous Article

Σεβ. Μεσσηνίας: Εἶναι ὁ Μόσχας τζιχαντιστής;

Next Article

Η ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ