Παπικὸν περιοδικὸν εἰκονίζει τὴν παπικὴν «Ἐκκλησίαν» μὲ πόρνην!

Share:

Η ΠΑΠΙΚΗ «ἐκκλησία» συνταράσσεται ἀπὸ χιλιάδες σκάνδαλα, χιλιάδων φραγκοπαπάδων, οἱ ὁποῖοι διέφθειραν χιλιάδες ἀθῷα καὶ συχνὰ ἀνάπηρα παιδιά. Αὐτὴ τὴν ἀνυπόφορη ἠθικὴ μπόχα δὲν μποροῦν νὰ τὴν ὑποφέρουν οὔτε οἱ ἴδιοι οἱ παπικοί. Μὲ ἔκπληξη διαβάσαμε ἕνα καυστικὸ σχόλιο στὸ ἐν Ἀθήναις περιοδικὸ τῶν Ἰησουιτῶν «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», σχετικὰ μὲ τὴν ἠθικὴ κατάπτωση τῆς «καθολικῆς ἐκκλησίας». Δὲν διστάζει ὁ ἀρθρογράφος νὰ εἰκονίσει τὴν παπικὴ «ἐκκλησία» ὡς τὴν ἀνήθικη κόρη, τὴν πόρνη, ὅπως τὴν περιγράφει ὁ προφήτης Ἰεζεκιὴλ στὸ 16 κεφάλαιο τοῦ βιβλίου του! Γράφει τὰ ἑξῆς: «Στὸ βιβλίο τοῦ προφήτη Ἰεζεκιὴλ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, στὸ κεφάλαιο 16 διαβάζουμε τὴ φοβερὴ σκηνή, ὅπου ὁ Θεὸς ἐλέγχει τὸν λαό του. Συνοπτικὰ λέει τὰ ἑξῆς: Σὲ βρῆκα νεογέννητο ἐγκαταλειμμένο στὴν ἔρημο, σὲ σπλαχνίστηκα, καὶ σὲ πῆρα κοντά μου. Σὲ φρόντισα, σὲ μεγάλωσα καὶ ἔγινες κοπέλλα πανέμορφη. Σὲ στόλισα καὶ σὲ πλούτισα σὰν βασίλισσα. Ἀλλὰ ἐσὺ μὲ ἐγκατέλειψες καὶ ἐκπορνεύτηκες μὲ τὸν κάθε περαστικό. Τώρα ἀηδίασα ἀπὸ τὶς πράξεις σου, θὰ παρουσιάσω τὴ γύμνια σου σὲ ὅλα τὰ ἔθνη, θὰ σὲ παραδώσω στοὺς ἴδιους τοὺς ἐραστές σου ποὺ θὰ σὲ χλευάσουν. Μέσα ἀπὸ τὴν ταπείνωσή σου θὰ σὲ καθαρίσω. Αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ προφήτη εἰκονίζουν τὴν κατάσταση, μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία περνᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία»! Δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ κρίνουμε ὡς θετικὴ τὴν αὐτοσυνειδησία τοῦ παπικοῦ ἀρθρογράφου, νὰ παραβάλει τὴν «ἐκκλησία» του μὲ τὴν πόρνη τοῦ ἁγιογραφικοῦ προφητικοῦ κειμένου. Εἶναι ὡς πρὸς τοῦτο εἰλικρινέστερος τῆς «ἐκκλησίας» του, ἡ ὁποία ἐδῶ καὶ δεκαετίες συγκάλυπτε τὶς φρικτὲς πράξεις παιδοφιλίας καὶ παιδοφθορίας, μιᾶς ἀπίστευτα μεγάλης μερίδας τοῦ παπικοῦ «κλήρου»!

Previous Article

Ὁ Κύπρου φοβᾶται τὸν Κωνσταντινουπόλεως;

Next Article

Ἐπεστράτευσαν καὶ τὸν «ἀναθεματισμένον»

Διαβάστε ακόμα