Παράνομοι αἱ ἀνταλλαγαὶ τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου

Share:

Ἐτελεσιδίκησεν ἡ ὑπόθεσις διὰ τὴν Λίμνην Βιστωνίδα. Ἀνεξαρτήτως τῆς καταλήξεως ὁ Ἡγούμενος θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχεν ἀποσυρθῆ ἐκ τῶν καθηκόντων του ἕνεκα σκανδαλισμοῦ. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα tvxs.gr τῆς 2ας Αὐγούστου 2020:

«Μὲ τὸν πλέον ἐπίσημο καὶ κατηγορηματικὸ τρόπο ὁ Ἄρειος Πάγος ἔκρινε ἀμετάκλητα τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς τῆς Λίμνης Βιστωνίδας, ἐπιβεβαιώνοντας τὸ σκάνδαλο τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου καὶ τὶς παράνομες ἀνταλλαγὲς ποὺ ἀκολούθησαν. Μὲ τὴν ἀπόφαση 781/2020 τὸ Α Τμῆμα τοῦ Ἀνώτατου Δικαστηρίου μὲ Πρόεδρο τὸν Γ. Λέκκα καὶ εἰσηγήτρια τὴν Ἀγγελικὴ Τζαβάρα (ἀδελφή τοῦ βουλευτῆ τῆς ΝΔ) ἀπέρριψε τὴν αἴτηση ἀναίρεσης τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου ποὺ διεκδικοῦσε τὴ Λίμνη Βιστωνίδα καὶ τὶς παρόχθιες ἐκτάσεις στοὺς Νομοὺς Ξάνθης καὶ Ροδόπης, συνολικῆς ἔκτασης 27.000 στρεμμάτων.

Στὴν οὐσία ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου, κλείνει τὸν κύκλο ποὺ εἶχε ξεκινήσει 17 χρόνια πρίν, ἀπὸ τὴν περιβόητη συζήτηση τῆς ὑπόθεσης στὸ Πολυμελὲς Πρωτοδικεῖο Ροδόπης,  μετὰ ἀπὸ αἴτηση τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου, μὲ Πρόεδρο τὴν Μαρία Ψάλτη, ἡ ὁποία δὲν δημοσίευσε ποτὲ τὴν -ἀρνητικὴ γιὰ τὶς διεκδικήσεις τῆς Μονῆς- ἀπόφαση, στὴν ὁποία μειοψήφισε… Ἡ ἀρχικὴ ἀπόφαση τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ροδόπης, εἶχε δημοσιευτεῖ, τελικά, μετὰ ἀπὸ καθυστέρηση 4 ἐτῶν ἀπὸ τὸν τότε Ἀντιπρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰωάννη Παπανικολάου μὲ παρέμβαση τοῦ τότε Ἀντιεισαγγελέα Ἀρείου Πάγου Γιώργου Σανιδᾶ…

Ἤδη ἀπὸ τὸ Δεκέμβριο τοῦ 2015, τὸ Τριμελὲς Ἐφετεῖο Κομοτηνῆς εἶχε κρίνει τελεσίδικα,  ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου μὲ τὴν ἀπόφαση 197/2015, ἀπορρίπτοντας τὴν Ἔφεση τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου καὶ τὶς παρεμβάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, τῆς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τοῦ Κοινοῦ τοῦ Παν­άγιου Τάφου».

Previous Article

Ἐπί τῶν ἐπιβληθέντων μέτρων, λόγῳ τοῦ covid-19, εἰς τήν  Αὐτοδιοίκητον Ἁγιορειτικήν Πολιτείαν

Next Article

Καὶ πάλιν ἀντίθετος ἡ Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου μὲ τὴν Ἱεράν Κοινότητα