Παράστασις τσίρκου εἰς τὸ Βατικανόν!

Share:

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως» ἔχει κατασκηνώσει γιὰ τὰ καλὰ στὸ παναιρετικὸ Βατικανό, τὸ ὁποῖο πασχίζει νὰ ἀποτινάξει καὶ τὸ τελευταῖο ἴχνος χριστιανικοῦ χαρακτήρα του. Ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς «καθολικῆς ἐκκλησίας» ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο φαντασίας. Ὥς καὶ παράσταση τσίρκου ὀργανώθηκε ἐνώπιον τοῦ «ἀλάθητου»! Δεῖτε τὴν ἐξωφρενικὴ εἴδηση: «Σὲ “τσίρκο” μετέτρεψαν τὸ Βατικανὸ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πρώτης ἐπαφῆς τῆς χρονιᾶς τοῦ Πάπα μὲ τοὺς πιστοὺς ποὺ πραγματοποιεῖται κάθε χρόνο τὴν πρώτη Τετάρτη τοῦ νέου ἔτους. Ἡ Τετάρτη εἶναι ἡ ἡμέρα ποὺ παραδοσιακὰ ὁ Πάπας δέχεται στὸ Βατικανὸ πιστοὺς προκειμένου νὰ συναντηθεῖ μαζί τους. Ἡ πρώτη περίσταση ὅμως κάθε χρόνο ἔχει τὴν ἔννοια τῆς γενικῆς συνάθροισης στὸ κτίριο τῆς “γενικῆς ἀκρόασης” (udienza generale). Κάποιοι ὅμως σκέφτηκαν στὸ Βατικανὸ γιὰ τὸ 2020 καὶ στὴν πρώτη ἐπαφὴ τοῦ Πάπα μὲ τοὺς πιστοὺς νὰ κλείσουν τὴν ἐκδήλωση μὲ ἕνα… τσίρκο, τὸ τσίρκο Aqua, ποὺ δὲν εἶναι ἰταλικό, ἀλλὰ θὰ βρίσκεται στὴ Ρώμη μέχρι τὶς 9 Φεβρουαρίου, γιὰ ἐμφανίσεις, ἐνῷ ἔχει προγραμματιστεῖ νὰ ἐπισκεφθεῖ καὶ τὴν Ἑλλάδα» (Ἱστ. pronews.gr)! Ἀπὸ τὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ φάνηκε νὰ χορεύουν ἡμίγυμνοι ζογκλὲρ δίπλα στὸν κ. Φραγκίσκο, ὁ ὁποῖος, ὄχι μόνο δὲν πειράχτηκε ἀπὸ τὸ θέαμα, ἀλλὰ τὸ διασκέδαζε καὶ μάλιστα φρόντισε νὰ τὸ διαφημίσει δεόντως! Αὐτὴ εἶναι ἡ «ἐκκλησία» – τσίρκο, μὲ τὴν ὁποία πασχίζουν νὰ μᾶς ἑνώσουν οἱ «δικοί» μας ἀσυγκράτητοι θιασῶτες τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως! Ἀντισταθεῖτε!

Previous Article

Απειλείται, όχι μόνο η Πίστη, αλλά και το ίδιο το Έθνος

Next Article

Ἡ Θεία Κοινωνία θεραπεύει