Παραιτήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

Share:

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος παραιτήθηκε μετά τη συνάντηση του με τον  Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο σήμερα στο Φανάρι. Ακολουθεί το ανακοινωθέν

Ἀνακοινωθέν
περί τῆς συναντήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπον Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον

Διά τοῦ παρόντος ἀνακοινοῦται ὅτι σήμερον, Σάββατον, 4ην Μαΐου 2019, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, ὁ ὁποῖος ἐνημέρωσεν Αὐτόν ἐπί διαφόρων θεμάτων τῆς κατ΄αὐτόν θεοσώστου Ἐπαρχίας.
Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α.Σεβασμιότης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπέβαλε γραπτῶς τήν παραίτησίν του ἐκ τοῦ θρόνου τῆς ἥν ἐπί εἰκοσαετίαν θεοφιλῶς ἐποίμανεν Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, τήν ὁποίαν ὁ Πατριάρχης θά φέρῃ ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς προσεχοῦς Πέμπτης, 9ης Μαΐου.

Previous Article

Οι διώξεις των Χριστιανών είναι στα όρια της γενοκτονίας στη Μέση Ανατολή

Next Article

Πασχάλιος ἱκεσία καί ἐνδόμυχοι εὐχαί για το Ουκρανικό

Διαβάστε ακόμα