Παραφωνίαι… εἰς Ξάνθην

Share:

Ὅλος ὁ ἑλληνισμὸς θρηνεῖ διὰ τὰ γεγονότα τῆς Ἁγίας Σοφίας πλὴν κάποιων μουσουλμάνων… Ἔλαβεν ἐπίσημον θέσιν ἡ μουσουλμανικὴ μειονότης τῆς Θράκης; Ὁ κ. Πρωθυπουργὸς καὶ ὁ Γ. Γ. Θρησκευμάτων, ποὺ ἐξήντλησαν τὴν αὐστηρότητά των κατὰ τὸν κορωνοϊὸν μόνον εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους, δὲν ὀφείλουν νὰ πράξουν κάτι; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα tourkikanea.gr τῆς 24ης Ἰουλίου 2020:

«Δεκάδες μουσουλμάνοι συντοπίτες μας μὲ πρῶτο ἕνα ἰμάμη τοῦ Μέτε, ποὺ ἐπιχαίρουν δημόσια γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία… Ὁ κύριος Ἐρκὰν Ἀζίζογλου εἶναι ¨ἰμάμης¨ Γλαύκης-Ξάνθης ὑπαγόμενος στὸν ψευδομουφτὴ Ἀχμὲτ Μέτε. Ἔγραψε λοιπὸν χτὲς στὸ facebook τὰ ἑξῆς : “Νὰ σημειώσουμε τὴν ἡμερομηνία 24 Ἰουλίου 2020: Ἡ Ἁγία Σοφία ἀπέκτησε τὴν ἀρχική της ταυτότητα! Ἡ προσευχὴ τῆς Παρασκευῆς ποὺ θὰ γίνει ἂς ἀποτελέσει ἀφορμὴ γιὰ κατάκτηση κάθε καλωσύνης ”. Καὶ ἀπὸ κάτω μπορεῖτε νὰ δεῖτε δεκάδες Like, πολλὰ ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἀπὸ μουσουλμάνους Ἕλληνες πολίτες. Οἱ Ξανθιῶτες καλὰ θὰ εἶναι νὰ δεῖτε τὰ ὀνόματα, γιὰ νὰ γνωρίζετε τὰ αἰσθήματα κάποιων… Ἀλήθεια ὅλοι αὐτοὶ μὲ πρῶτον τὸν κύριο Ἀζίζογλου, πῶς θὰ αἰσθάνοταν ἂν ἡ Ἑλλάδα ἔκανε ἐκκλησία τὸ τζάμι τῆς Γλαύκης;».

Previous Article

Ἡ Τουρκία διχάζει τὸ Κόσσοβον: Ἀνεγείρει τζαμί εἰς Πρίστινα

Next Article

Μὲ ἀφορμὴν τὴν Ἁγίαν Σοφίαν Ἑλλάς, ΗΠΑ καὶ Αὐστραλία προωθοῦν τὸν Οἰκουμενισμόν!

Διαβάστε ακόμα