Παρηκολουθεῖτο ὁ Ἀνδριανουπόλεως!

Share:

   Ἡ ἐφημερὶς «Documento» ἔδωσεν εἰς τὴν δημοσιότητα καὶ νέα ὀνόματα, τὰ ὁποῖα παρηκολουθοῦντο μέσῳ τοῦ λογισμικοῦ «Predator», μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Μητροπολίτου Ἀνδριανουπόλεως. Ἐπειδὴ εἶχεν ὑποπέσει εἰς δυσμένειαν; Ὡς ἀναφέρει ἡ ἐφημερὶς «Μακελειὸ» τῆς 21ης Νοεμβρίου 2022:

   «Τὸ 2014 τὸ πρόσωπο τοῦ κληρικοῦ (τότε ἀρχιμανδρίτης) Ἀμφιλόχιου Στεργίου, ὑπῆρξε «μοιραῖο», ἀφοῦ πάνω σὲ αὐτὸ δοκιμάστηκαν οἱ σχέσεις τῶν δύο Προκαθημένων. Βαρθολομαίου καὶ Ἱερωνύμου! Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἶχε ζητήσει ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἀμφιλόχιου σὲ Μητροπολίτη Ἰωαννίνων, θεωρώντας ὅτι δὲν θὰ εἶχε ἀντίρρηση καὶ θὰ ἐπιβράβευε τὶς ὑπηρεσίες τοῦ ἐν λόγῳ κληρικοῦ στὴν Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐκλογὴ τοῦ 2008. Ὁ κ. Ἱερώνυμος δὲν ἀποδέχτηκε τὸ αἴτημα, ὁπότε ὁ κ. Βαρθολομαῖος προήγαγε ὁ ἴδιος τὸν ἐκλεκτό του σὲ Μητροπολίτη Ἀδριανουπόλεως, τὴ δέκατη Μητρόπολη στὸ Πατριαρχικὸ Συνταγμάτιο! Τοῦ ἀνέθεσε μάλιστα καὶ τὰ καθήκοντα Ἐκπροσώπησης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα. Ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ ὁ Μητροπ. Ἀμφιλόχιος παραιτήθηκε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2022, ἐπικαλούμενος λόγους ὑγείας, ὡστόσο ἐκκλησιαστικὲς πηγὲς ἀνέφεραν ὅτι εἶχε δυσαρεστήσει τὸν Πατριάρχη, ἐπειδὴ στὶς ἐκλογὲς γιὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης ψήφισε τὸν Σεβ. Κισσάμου καὶ Σελίνου καὶ ὄχι αὐτὸν ποὺ ἤθελαν ὁ Πατριάρχης καὶ τὸ περιβάλλον του. Ἡ ἐπικρατέστερη αἰτία, ὅμως, φέρεται πὼς ἦταν οἱ ἀνύπαρκτες σχέσεις τοῦ Ἀδριανουπόλεως μὲ τὴν παροῦσα κυβέρνηση, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν περίοδο τῆς κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ὅπου διατηροῦσε προνομιακὲς σχέσεις μὲ ὑπουργούς. Καὶ αὐτὸ ἐπειδὴ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἔχει ὁ ἴδιος ἀνοικτὴ γραμμὴ μὲ τὸ Μέγαρο Μαξίμου καὶ ἑπομένως ὁ ρόλος τοῦ κ. Ἀμφιλόχιου ἦταν περισσότερο διακοσμητικός».

Previous Article

Σεβ. Ρεθύμνης, μὴ προχωρήσετε

Next Article

Ἀντιφατικὰ μηνύματα