Παροικιακός Ἑλληνισμός καί Ἑλληνική Ἐπανάσταση

Share:

Τό Ἑλληνικό Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν και Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας διοργανώνει διεθνές  ἐπιστημονικό συνέδριο  στίς 25, 26 καί 27 Ἰουνίου στήν Βενετία μέ θέμα:

“Παροικιακός Ἑλληνισμός καί Ἑλληνική Ἐπανάσταση”

 

 

 

Previous Article

Πώς η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ έκανε τη Σουηδία… Κόλαση!

Next Article

Ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς ἀντιμετωπίζονται ὡς …θυρωροί