«Πατήρ», «Υἱὸς» καὶ «Κύριος» διὰ τοὺς παπικοὺς μαθητάς!

Share:

ΑΛΛΗ ΜΙΑ παταγώδης πτώση τοῦ αἱρετικοῦ παπισμοῦ. Δεῖτε τὴν εἴδηση, ὅπως τὴν δημοσιοποίησε ὁ ἔγκριτος δημοσιογράφος Κίμων Χαραλάμπους: «Μαθήτριες χριστιανικῶν καθολικῶν σχολείων μαθαίνουν πὼς ὁ Θεὸς εἶναι οὐδέτερος φύλου καὶ ἄρα λέξεις ὅπως “Κύριος”, “Πατήρ”, “Υἱός” ἀπαγορεύονται ἀπὸ τὶς προσευχές. Δὲν εἶναι ἀστεῖο, εἶναι ρεπορτὰζ ἀγγλόφωνων μέσων ἐνημέρωσης. Σύμφωνα μὲ τὶς Sunday Times καὶ τὴν Daily Mail, σημαντικὸς ἀριθμὸς καθολικῶν σχολείων στὸ Brisbane τῆς Αὐστραλίας διδάσκει στοὺς μαθητὲς συγκεκριμένη ὁρολογία ἀναφορικὰ μὲ τὸν Θεό. “Τόπ σχολεῖα, συμπεριλαμβανομένων τῶν All Hallows, Loreto College καὶ Stuartholme School εἰσάγουν μία φεμινιστικὴ ὀπτικὴ στὴν χριστιανικὴ βίβλο”, γράφουν τὰ ρεπορτάζ. Μεταξὺ ἄλλων, ἀντὶ γιὰ “himself” (ἀρσενικὴ ἀντωνυμία him) θὰ χρησιμοποιεῖται τὸ “Godself”. Ὡς ἐκ τούτου λοιπὸν ἀλλάζουν ὅλες οἱ προσευχές! Θὰ ἀπαλείφονται λέξεις ποὺ παραπέμπουν σὲ ἀρσενικὸ φῦλο, ὅπως “Πατήρ” καὶ “Υἱός”. Ὁ Θεὸς θὰ παρουσιάζεται ὡς ἄφυλος ἢ ὡς ἑρμαφρόδιτος, προσαρμοσμένος στὴν νέα θεωρία τῆς Πανθρησκείας. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε σὲ σχολεῖα τῆς Αὐστραλίας. Τί θὰ γίνει ἂν μᾶς ποῦν τὰ ἴδια καὶ στὴν Εὐρώπη;» (Πηγή: 5 days ago)! Τονίζει ἀκόμα ὁ κ. Κ. Χαραλάμπους πὼς «νὰ δεῖς ποὺ θὰ’ ρθεῖ καὶ στὰ δικά μας». Ὅσο γι’ αὐτὸ νὰ μὴ ἔχετε καμιὰ ἀμφιβολία, ἡ πλάνη τοῦ οἰκουμενισμοῦ δὲν ἔχει ὅριο καὶ πέρας, ὅπως καὶ οἱ οἰκουμενιστὲς καμιὰ ἀναστολή!

Previous Article

Ἀνεπιθύμητος ὁ Γ.Γ. Θρησκευμάτων

Next Article

Ὁ Νέας Ἰωνίας τῆς «Νέας Ἐποχῆς»

Διαβάστε ακόμα