Πατήρ ἀπειλεῖ τὰ τέκνα του;

Share:

Ἂς ἐνημερώση κάποιος τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου ὅτι ἡ μισθοδοσία δὲν ἔχει σχέσιν μὲ τὸν ἐμβολιασμὸν καὶ ὅτι ἂν θέλη νὰ εἶναι «Πατέρας» καὶ ὄχι «Δεσπότης» νὰ ἀρχίση ἀπὸ τὴν αὐτομεμψίαν. Ὅπως αὐτὸς «ἔχει τὸ δικαίωμα», ἔχουν καὶ οἱ ἱερεῖς τὸ δικαίωμα νὰ μὴ συμφωνοῦν μὲ τὰ «ἐκτρωματικὰ» ἐμβόλια. Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «newsbomb.gr» τῆς 3ης Ἰανουαρίου 2022:

«Μιλώντας στὴν κρατικὴ τηλεόραση, ἀνέφερε πὼς σκέφτηκε ὅτι ἡ δράση φέρνει ἀντίδραση καὶ ὅτι πιθανὸν ἀντὶ νὰ κάνει καλό, μπορεῖ νὰ προκύψει κακό, γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ἀνέβαλε τὶς ἀποφάσεις του. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔστειλε τὸ μήνυμά του πρὸς τοὺς ἱερεῖς, σημειώνοντας «ἐγὼ θὰ τοὺς δώσω ἀκόμη μία εὐκαιρία, εὔχομαι ἡ πανδημία νὰ φύγει γρήγορα, ἀλλὰ ἂν δὲν φύγει, δὲν θὰ ἀνεχθῶ. Θὰ ἀρχίσω νὰ βάζω τιμωρίες καὶ ἂν θέλουν νὰ φύγουν ἀπὸ κοντά μου, ἂς φύγουν. Προσφέρω τέσσερα ἑκατομμύρια τὸ χρόνο στὸ ταμεῖο μισθοδοσίας τοῦ κλήρου. Μπορῶ ἀκόμα καὶ τὸ μισθὸ τῶν κληρικῶν ποὺ εἶναι σὲ ἄλλες Ἐπαρχίες, νὰ ἀφαιρέσω ἐκεῖνο ποὺ δίδω καὶ ἂς πᾶνε νὰ βροῦν οἱ ἄλλοι Μητροπολίτες, ἂν δὲν συμφωνοῦν μαζί μου, νὰ τοὺς πληρώσουν. Ἀλλὰ τοὺς δικούς μου μπορῶ νὰ τοὺς τιμωρήσω καὶ ἂν δὲν τοὺς ἀρέσω ἡ πόρτα εἶναι ἀνοικτὴ νὰ πᾶν ὅπου θέλουν. Ἔχω τὸ δικαίωμα καὶ δὲν μπορεῖ νὰ μοῦ τὸ ἀφαιρέσει κανένας. Καὶ αὐτὸ θὰ τὸ κάνω γιὰ τὸ καλό τοῦ λαοῦ, ὄχι γιατί ἔτσι μοῦ γουστάρει».

Previous Article

Η Εκκλησία που εντάσσεται στο σχίσμα χάνει τη Θεία Χάρη

Next Article

Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στην ”Ενωτική Σύνοδο” μέσω Ποροσένκο