Πατερικὸς λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Share:

ΟΙ ΑΓΙΟΙ Πατέρες διεῖδαν στὸ γεγονὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου μεγάλες καὶ σωτήριες ἀλήθειες καὶ γι’ αὐτὸ ἔγραψαν θαυμάσιους πανηγυρικοὺς λόγους γι’ αὐτή. Παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ ἕνα θαυμάσιο λόγο τοῦ ἁγίου Πρόκλου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως: «Νὰ πάλι ἑορτή. Νὰ πάλι πανηγύρι. Νὰ πάλι χαρούμενο ἀναψοκέρι γιὰ τὴν μητέρα τοῦ Κυρίου. Νὰ ἡ προπόρευσις τῆς ἀψεγάδιαστης νύμφης. Νὰ τὸ πρῶτο ξεπροβόδισμα τῆς βασιλίσσης. Νὰ τὸ σίγουρο σημάδι γιὰ τὴν δόξα ποὺ τὴν περιμένει. Νὰ προάγγελος τῆς χάριτος ποὺ πρόκειται νὰ τὴν ἐπισκιάση. Νὰ γνώρισμα, ποὺ φαίνεται ἀπὸ μακρυά, τῆς ὑπερβολικῆς της καθαρότητος. Διότι ἐκεῖ ποὺ ὁ ἱερέας εἰσερχόμενος ὄχι πολλὲς φορές, ἀλλὰ μόνον μία φορά τὸν χρόνο, τελεῖ τὶς μυστικὲς λατρεῖες, ἐκεῖ γιὰ νὰ παραμένη μόνιμα ὁδηγεῖται ἀπὸ τοὺς γονεῖς της, οἱ ὁποῖοι ἀναδεικνύονται ἔτσι λειτουργοὶ τῆς χάριτος. Ποιὸς γνώρισε παρόμοια περίπτωσι στὸ παρελθόν; Ποιὸς εἶδε ἢ ἄκουσε τώρα ἢ ἀπὸ παληὰ κορίτσι νὰ ὁδηγεῖται βαθειὰ στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, αὐτὰ πού, παρὰ λίγο θὰ ἦταν ἀπλησίαστα καὶ γιὰ τοὺς ἄνδρες, καὶ σ’ αὐτὰ νὰ μένη καὶ νὰ τρέφεται; Ἆραγε δὲν εἶναι αὐτὸ τρανὴ ἀπόδειξις τῶν ἀσυν­ήθιστα μεγάλων θαυμασίων ποὺ θὰ τῆς γίνουν μελλοντικά; Ἆραγε δὲν εἶναι σημάδι ξεκάθαρο; Ἆραγε δὲν εἶναι σίγουρη ἀπόδειξις;»! Ἅγιε Πρόκλε, βοήθησέ μας καὶ ἐμᾶς νὰ κατανοήσουμε τὴ σωτήρια σημασία τῆς μεγάλης ἑορτῆς καὶ νὰ ξεχειλίσει ἡ καρδιά μας ἀπὸ ἀγαλλίαση καὶ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὴν Παν­αγία μας!

Previous Article

Αἱ ΗΠΑ καὶ ἡ περιουσία τοῦ Μαυροβουνίου

Next Article

Ὁμιλία περὶ τῆς τελειότητος τῆς ἀρετῆς καὶ κληρονομίας τῆς βασιλείας Θεοῦ. Κυρικὴ ΙΓ΄ Λουκᾶ (ιη΄ 18-27)

Διαβάστε ακόμα