Πατερικὸς λόγος εἰς τὴν κοίμησιν τῆς Θεοτόκου

Share:

ΟΙ ΑΓΙΟΙ καὶ θεοφώτιστοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, στάθηκαν μὲ δέος ἐνώπιον τοῦ πανσέπτου προσώπου τῆς Θεομήτορος, διότι Αὐτή, ὡς τὸ καθαρότερο κι ἁγιότερο ἀνθρώπινο πλάσμα, ἀξιώθηκε νὰ κρατήσει στὰ πάναγνα σπλάγχνα Της τὸν ἄπειρο καὶ αἰώνιο Θεό. Νὰ γίνει ἡ τροφὸς τοῦ τροφέα τῶν πάντων. Νὰ γίνει ἡ αἰτία «τῆς τῶν πάντων θεώσεως». Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἁγία Κοίμησή Της καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς Μετάστασή Της, συνεχίζει νὰ νοιάζεται γιὰ ἐμᾶς. Αὐτὸ τονίζει σὲ περίφημο πανηγυρικό του λόγο ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης: «Τώρα λοιπόν, ἐνῷ ἔκλεισε τοὺς αἰσθητοὺς ὀφθαλμοὺς ἡ Θεοτόκος, ὑψώνει γιὰ χάρη μας τοὺς νοητούς, σὰν λαμπροὺς καὶ μεγάλους φωστῆρες ποὺ ποτὲ ὥς τώρα δὲν βασίλεψαν, γιὰ νὰ ἀγρυπνοῦν καὶ νὰ ἐξιλεώνουν τὸν Θεὸ ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου. Τώρα, ἐνῷ στὰ θεοκίνητα χείλη της σίγησε ὁ ἔναρθρος λόγος, ἀείλαλο ἀνοίγει τὸ πρεσβευτικό της στόμα ὑπὲρ ὅλου τοῦ γένους. Τώρα, ἐνῷ συνέστειλε τὶς σωματικὲς καὶ θεοφόρες της παλάμες, τὶς ὑψώνει ἄφθαρτες πρὸς τὸ Δεσπότη ὑπὲρ ὁλόκληρης τῆς οἰκουμένης. Τώρα, ἐνῷ μᾶς ἀπέκρυψε τὰ ἡλιοειδῆ καὶ φυσικὰ χαρακτηριστικά της, ἀκτινοβολεῖ διὰ μέσου τῆς σκιαγραφίας τῆς εἰκόνας της καὶ τὴν παρέχει στὸ λαὸ πρὸς ἀσπασμὸ εὐεργετικὸ καὶ σχετικὴ προσκύνηση, εἴτε τὸ θέλουν οἱ αἱρετικοὶ εἴτε ὄχι. Ἐνῷ λοιπὸν πέταξε ἐπάνω ἡ πάναγνη περιστερά, δὲν παύει νὰ φυλάττει τὰ κάτω. Ἐνῷ ἐξῆλθε τοῦ σώματος, μὲ τὸ πνεῦμα της εἶναι μαζί μας. Ἐνῷ ὁδηγήθηκε στοὺς οὐρανούς, ἐξοστρακίζει ἀπὸ ἀνάμεσά μας τοὺς δαίμονες μεσιτεύοντας πρὸς τὸν Κύριο». Ἂς ἀνοίξουμε καὶ ἐμεῖς τὶς πύλες τῆς καρδιᾶς μας καὶ ἂς φιλοξενήσουμε τὴν παρουσία Της στὴ ζωή μας!

Previous Article

Εγκύκλιος Δεκαπενταυγούστου 2019 Μητροπολίτου Αιτωλίας Κοσμά

Next Article

Ἡ Μήτηρ τῆς Ζωῆς καὶ τὸ «πρόσωπον» τοῦ θανάτου

Διαβάστε ακόμα