Πατερικὸς λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τῆς ἀπόκρεῳ

Share:

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ὁ Σύρος μᾶς δίνει μία ἀμυδρὴ εἰκόνα τοῦ φοβεροῦ γεγονότος τῆς Μεγάλης Κρίσεως: «Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀκοῦ­στε γιὰ τὴ δεύτερη καὶ φοβερὴ παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔφερα στὸ νοῦ μου τὴν ὥρα ἐκείνη καί, καθὼς ἀναλογίστηκα ὅσα πρόκειται τότε νὰ συμβοῦν, κατατρόμαξα. Ποιὸς μπορεῖ νὰ τὰ διηγηθεῖ; Ποιὰ γλώσσα μπορεῖ νὰ τὰ περιγράψει; Ποιὰ αὐτιὰ μποροῦν νὰ τὰ ἀκούσουν; Τότε ὁ Βασιλιὰς τῆς οἰκουμένης θὰ σηκωθεῖ ἀπὸ τὸν θρόνο τῆς δόξας Του καὶ θὰ ἔρθει, γιὰ νὰ κρίνει ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς γῆς, ἀμείβοντας μὲ αἰώνια μακαριότητα τοὺς ἄξιους καὶ τιμωρώντας μὲ αἰώνια κόλαση τοὺς ἁμαρτωλούς! Ὅταν τὰ φέρνω αὐτὰ στὸ νοῦ μου, τρόμος μὲ κυριεύει. Παραλύω ὁλόκληρος. Τὰ μάτια μου δακρύζουν. Ἡ φωνή μου κόβεται. Τὰ χείλη μου παγώνουν. Ἡ γλώσσα μου τρέμει. Οἱ λογισμοί μου σταματοῦν. Ἂν καὶ ὁ φόβος μὲ πιέζει νὰ σωπάσω, ἀναγκάζομαι νὰ μιλήσω γιὰ χάρη τῆς δικῆς σας ὠφέλειας. Θὰ συμβοῦν τόσο μεγάλα καὶ τρομακτικὰ γεγονότα, ποὺ οὔτε ἔγιναν ἀπὸ τὴν κτίση τοῦ κόσμου, οὔτε θὰ γίνουν σ’ ὅλες τὶς γενιές. Ἂν μία δυνατὴ βροντὴ πολλὲς φορὲς μᾶς τρομάζει καὶ μᾶς κόβει τὰ πόδια, γιὰ σκεφτεῖτε, πῶς θ’ ἀντέξουμε ν’ ἀκούσουμε τὸν ἦχο ἐκείνης τῆς σάλπιγγας, ποὺ θὰ ἠχήσει στὰ οὐράνια δυνατότερα ἀπὸ κάθε βροντή, γιὰ νὰ ξυπνήσει ὅλους τοὺς νεκρούς, δίκαιους καὶ ἄδικους;»! Ἂς κατανοήσουμε πόσο φοβερὸ γεγονὸς θὰ εἶναι ἡ μέλλουσα Κρίση καὶ νὰ διορθωθοῦμε!

 

Previous Article

Επετράπη τελικά η τέλεση θρησκευτικών γάμων

Next Article

Σας πιάνω αδιάβαστο κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλε

Διαβάστε ακόμα