Πατερικὸς λόγος εἰς τὴν Ἁγίαν Πεντηκοστήν

Share:

ΟΙ ΘΕΙΟΙ Πατέρες στάθηκαν μὲ δέος μπροστὰ στὸ μέγα γεγονὸς τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπου τὸ Πανάγιο Πνεῦμα ἔφερε τὸ φῶς στὸ ὑπερῷο τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἔγραψαν θαυμάσιους θεολογικοὺς λόγους. Παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης: «Ὅσοι λοι­πὸν ἔχουν τὸ νοῦ τους στὰ οὐράνια γίνονται μέτοχοι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μεταθέτοντας τὴ ζωή τους ἀπὸ τὴ γῆ στὸν οὐρανὸ καὶ κατοικώντας στὸ ὑπερῷο τῆς ὑψηλῆς πολιτείας. Γιατί ἔτσι ἐξιστορεῖ ἡ περικοπὴ τῶν Πράξεων. Ἐνῷ ἦταν συγκεντρωμένοι στὸ ὑπερῷο, διασχίζεται σὲ εἴδη γλωσ­σῶν, ἀνάλογα μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν μαθητῶν, ἐκεῖνο τὸ καθαρὸ καὶ ἄυλο πῦρ. Ἐκεῖνοι λοιπὸν μιλοῦσαν πρὸς τοὺς Πάρθους, τοὺς Μήδους, τοὺς Ἐλαμίτες καὶ τοὺς λοιποὺς λαοὺς μεταβάλλοντας κατὰ τὴ θέλησή τους τὴν ὁμιλία τους σὲ ὅποια ἐθνικὴ γλώσσα. «Ἐγὼ ὅμως», ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος, «θέλω ν’ ἀπευθύνω στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ νοῦ μου πέντε λόγους κατανοητούς, γιὰ νὰ ὠφελήσω καὶ ἄλλους, παρὰ μύριους λόγους σὲ ἀκατανόητη γλώσσα». Τότε βέβαια ἦταν χρήσιμο νὰ μιλοῦν στὴ γλώσσα τῶν ἀλλόγλωσσων, γιὰ νὰ μὴ εἶναι χωρὶς ἀποτέλεσμα τὸ κήρυγμα γιὰ ὅσους τὸ ἀγνοοῦσαν, ἐμποδιζόμενοι ἀπὸ τὴ γλώσσα τῶν ὁμιλητῶν. Τώρα ὅμως ποὺ ὑπάρχει συμφωνία στὴ γλώσσα, πρέπει νὰ ἐπιδιώκομε τὴν πύρινη γλώσσα τοῦ Πνεύματος, γιὰ νὰ φωτιστοῦν ὅσοι εἶναι σκοτισμένοι ἀπὸ ἀπάτη»! Ἅγιε Γρηγόριε, βοήθησέ μας νὰ λάβουμε καὶ ἐμεῖς ἀχτίδες φωτὸς ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Παρακλήτου!

Previous Article

Σύγκρουση κυβέρνησης Μαυροβουνίου – Σερβικής Εκκλησίας

Next Article

«Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν καὶ πνεύματος ἐπιδημίαν»

Διαβάστε ακόμα